Jak odblokovat tok energie na peníze

Poznámka ke zveřejnění:

 Jelikož všechna písma, která píšu Intuitivním písmem, odevzdávám klientům, nemám pro Vás další písma, která by mohla pomoci i Vám.

Tato žena mě poprosila přes telefon v pořadu Ezo.tv, tudíž  je toto písmo uloženo u mě.

Ráda uvítám svolení se zveřejněním od lidiček, kterým jsem psala písmo. V případě Vašeho zájmu o  zveřejnění Vašeho písma mě, prosím, kontaktuje na e-mail: SvancarovaZdena@seznam.cz

Jak odblokovat tok energie na peníze.

To bolest v srdci volá po odplatě a slzy tečou v bolesti, že si tato žena nic nezaslouží.

Je to tak, že nepřijímá štěstí přes bolest a zkušenost v sobě, proto doporučujeme úlevu na srdíčku tím, že :

·         Přizná si tuto bolest u bílé svíčky.

·         Ať učiní svou zpověď, co se týká vlastní bolesti a peněz.

·         Ať vyjde najevo ze srdce ven, ať je to dobré či zlé.

Důležité je, aby se dokázala sama v sobě přesvědčit, že bude schopná o svém vnitřku mluvit a svou bolest a touhu po štěstí a penězích tak vyslovit. Nic není špatné – i tato žena má právo na štěstí a peníze, ale je třeba přijímat novou energii štěstí a lásky.

Já – jméno … narozena … prohlašují od této chvíle, že jsem schopná se mít ráda za každé situace. Odpustit tím sama sobě i ostatním lidem.

Věřím v sebe a touto vírousi já sama v sobě přitahují peníze a šťastnou lásku a v tom mi Bůh pomáhej. Všechny tyto úmysly jsou čestné a upřímné, protože v mém srdci je velké štěstí a velká radost ještě žít a zažít pro mě radostné věci.

Povolávám svého anděla pro ochranu své moci a splnění tohoto přání. Amen.

Poděkování.

Tuto svíčku již nikdy nezapalovat, zabalit a vyhodit. Toto udělat 3x po sobě večer , nejlépe za úplňku nebo když roste Měsíc.

Více zde: https://www.vykladvestby.com/products/jak-odblokovat-tok-energie-na-penize

Očista z nekalé lásky

Očista pro případ, že si někdy někdo k sobě přičarovával lásku druhého partnera pomocí černé magie.

(Jedna žena se velmi podivovala nad změnami svého muže. Náhlému vzteku a divnému až schizofrenního chování, které u něho nikdy předtím nepozorovala. Uvědomila si, že kdysi byla za nějakou kartářkou, která se zaprodala a udělala pro ni magii připoutání k této osobě proti jeho vůli. Uvědomila si tuto chybu, a proto mě požádala, zda může svůj čin nějak odčinit).

VZKAZ Z UNIVERZA PŘIJATÝ INTUITIVNÍM PÍSMEM – JAK SE VRÁTIT Z TEMNÉHO PODSVĚTÍ DO SVĚTLA A POZITIVNÍ ENERGIE.

Každá skutečná lítost od srdce je vyslyšena a vaše činy mohou být odčiněny. Ovšem pouze víra učiní, že bude vše odpuštěno. Tato žena opět začne a bude pracovat sama na sobě, aby pochopila, že pravá láska je ta nejkrásnější, nikoliv ta vynucená. Svoboda je dar lásky. Až tato žena pochopí, nikdy již nic nebude násilím vynucovat.

Než započne rituál očištění:

Pomodlí se 2x otčenáš, aby očistila svou mysl a připravila se na očistu.

Pak zapálí bílou svíci na usmíření sama sebe a přijímá nový přiliv energie.

Pak tato slova učiní, a pokud má fotografii, ať ji před sebe dá a svá slova od srdce vysloví takto:

Já – jméno … narozena … lituji svého činu, že svého manžela jsem chtěla vlastní vinou připoutat. Uznávám, že nehodného činu jsem se dopustila a všeho ze srdce lituji. Bože, odpusť mi, Bože, odpusť mi, Bože, odpusť mi (toto opakovat 3x).

Protože v nevědomosti jsem činila, teď jsem vše pochopila a prosím o nápravu a s tvojí boží pomoci dát vše do pořádku, aby bylo tak, jak má být. Vše v čistotě, lásce, míru, odpuštění, v hojnosti a daru ve štěstí a spokojenosti. Ty, Bože, víš nejlépe, co si zasloužím a znáš mou duší jako nikdo jiný, proto tě žádám, pošli mi takové štěstí, abych byla spokojená a šťastná ve stavu lásky s člověkem, kterého miluji. Tímto rozvazuji vše, co jsem kdy v minulosti proti Bohu zavázala.

Prosím o ochranu archanděla Michaela a Gabriela, aby mi teď byli nápomocní.

Prosím archanděla Michaela, aby přesekl svým svatým mečem uměle vytvořené negativní pouto, které jsem žádala u paní vědmy – její křestní jméno … Aby toto bylo tímto mečem přeseknuto a léčivou vodou vše zahojeno a vyléčeno, a toto vše se v tuto chvíli děj. Amen.

Přijímám očistu od panenky Marie, která mi je ochránkyní.

Přijímám tento dar odpuštění, ať láskou přijímána a k partnerovi pouze svobodnou láskou spojována. Ať láska vzkvétá v mém srdci a v srdci mého muže – jméno … a ve spojení nás obou ve všeobjímající lásce. Tímto vkládám všeobjímající lásku sobě a partnerovi – jméno …, kterého milují. Ať tato láska je požehnána v tomto spojení. Amen.

Poděkovat, zapálit červenou svíčku. A v duši přijímat lásku a ještě relaxovat a vychutnávat nějakou chvilku. Toto je vš

Více zde: https://www.vykladvestby.com/products/ocista-z-nekale-lasky/