Jak znovu začít po krachu v podnikání

Ať tato žena založí novou smlouvu. Vážný neúspěch ji opravdu ranil. Není vhodná doba a čas řešit smutek. Je třeba konat a řešit, neboť síla a energie není.

Je třeba vytáhnout ji ven tímto způsobem:

Zapálit jednu svíčku bílou a druhou svíčku červenou. Uprostřed obrázek peněz hojnosti, obrázek papírových bankovek.

Při zapálení svíček se zároveň uvést do klidu a míru.

Pak prohlásit:

Já – jméno … narozena … prohlašují ve svém jménu, že odhazují strach z neúspěchu a nebojím se přijímat radosti, úspěchu peněz a podpory všech statných lidí, kteří mi budou pomáhat.

Tím přijímám velký vliv a příliv láskyplné energie pro mě a pro svět. Láska a hojnost mi umožňují dát všechny mé záležitosti do pořádku, klidu a míru –  v tomto mi, Bože, pomáhej.

Přijímám anděla spásy, co přináší hojnost a bohatství finanční. Své přijmutí potvrzuji dohořením těchto svíček a přípravou poděkování denně svému andělu či Archandělu, který pomáhá při mé cestě podnikání a úspěchu.

Děkuji andělu a přijímám tuto pomoc. Tím pádem věřím v sebe, že tuto sílu v sobě mám a nacházím štěstí a klid ve svém srdci. Bůh mi pomáhej – a tím zpečeťují přijetí tohoto slibu, ať se vše tak stane, co jsem teď vše vyslovila ve jménu čistoty, lásky a hojnosti v radosti.

Každé ráno jednu větu říci svému andělu: ,,Přijímám průtok energie financí ke mně. Děkuji.‘‘

Více zde: https://www.vykladvestby.com/products/jak-znovu-zacit-po-krachu-v-podnikani/

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment