Věnuji se všem tématům, které k životu patří.

VÝKLAD KARET - INTUITIVNÍ PÍSMO

 

Odměna za můj čas 50 až 60 min. činí 1200,-

 

Vše na jednom sezení, můžete získat odpovědi z těchto různých duchovních praktik.
  • INTUITIVNÍ PÍSMO – touto metodou Vám odpovím na Vaše otázky týkající se minulých životů, nynější přítomnosti a budoucnosti.
  • JASNOVIDĚNÍ na Váš zdravotní stav.
  • TAROTOVÉ KARTY
  • KOMUNIKACE S DUŠÍ na vztahové témata.
  • ARCHAICKÝ ZPĚV – odblokování a následným vzkazem pro Vás z vyšších energetických rovin.

Životní poradenství, který nabízím, probíhá většinou osobně nebo po skype.

Má práce s klientem je individuální a jeho témata vždy rozebíráme a řešíme na skype nebo při setkání osobní . Účelem a smyslem mé práce je navést klienta na jeho vlastní cestu a pomoci mu nalézt sebe samého v chaosu dennodenního života. Na základě mých zodpovězených otázek prostřednictvím Intuitivního písma nebo karet, klient sám volí, jedná a hledá řešení ve svém vlastním životě cestou lásky a pochopením vlastní identity.

 

Metoda intuitivního písma 

vede k zodpovězení otázek, na které neznáme odpovědi nebo hledáme odpovědi či vzkazy v našem vlastním nitru, otázky, které nedokážeme zformulovat, ani se jim otevřít či si je vysvětlit. Přejeme si znát odpovědi, ale nevíme, jak a koho se vlastně máme zeptat. Zde doporučuji intuitivní písmo. Poznamenám si otázku, kterou klient položí a požádám vyšší energetickou rovinu o zodpovězení klientovy otázky skrze svou otevřenost, důvěru, mravní nevinnost a sílu své podstaty.

 

Finanční konstelace - osobní za účasti jednoho klienta

finanční konstelace

Individuální konzultace a konstelace

Společně odhalíme Vaše podvědomé přesvědčení o penězích, úspěchu a hojnosti. Tato skrytá přesvědčení mohou být převzatá z předchozích generací a mohou silně ovlivňovat či blokovat Vaši prosperitu. 

Během dvou terapii lze původ těchto omezujících vzorců vynést na světlo, vrátit ke zdroji a vytvořit prostor pro změnu. A to formou konzultaci a intuitivního písma v první části a  ve druhé části si projdeme finanční konstelaci.

Objednávky do třech dnů. Těším se na Vás.

  • Individuální konstelace 2400,-                                    

 

.

.

Vzkazy od zesnulého, platba za čas  1500,- lze i přes skype

.

Očista domů, klik pro více informací …

.

.

.

.

Metoda intuitivního písma vede k zodpovězení otázek, na které neznáme odpovědi nebo hledáme odpovědi či vzkazy v našem vlastním nitru, otázky, které nedokážeme zformulovat, ani se jim otevřít či si je vysvětlit. Přejeme si znát odpovědi, ale nevíme, jak a koho se vlastně máme zeptat. Zde doporučuji intuitivní písmo. Poznamená si otázku, kterou klient položí a požádá vyšší energetickou rovinu o zodpovězení klientovy otázky skrze svou otevřenost, důvěru, mravní nevinnost a sílu své podstaty.

Etický kodex
K Intuitivnímu písmu a jeho výkladu přistupujte s důvěrou, úctou, respektem a dobrou vůli.
Nehodnotím klientovo chování, jednání ani jeho myšlenky.
Nehodnotím výklady, rady a práci ostatních esoterických poradců.
Při své práci chráním soukromí svých klientů.
Neposkytuji služby, které jsou v rozporu se zákonem nebo mohou ublížit jiným lidem.
Poznatky, které získáte při  výkladu Intuitivního písma či výklad z karet, nevyvyšujte nad názory jiných lidí.
Po ukončení sezení, vše zanechávám minulosti a Boží lásce.