Modlitby

Znamení kříže

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. -Amen.

Modlitba Páně – OTČENÁŠ
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Pozdravení andělské – ZDRÁVAS MARIA

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. – Amen.

 

Více zde: https://www.vykladvestby.com/modlitby/