Revoluční technologie praní

Prostředek pro ekologické a ekonomické praní barevného prádla. Díky absenci agresivních chemických látek jsou eko-koule s turmalínem zcela neškodné pro zdraví člověka a životní prostředí. Nahrazují nejen prací prášky a tekuté prací prostředky, ale i aviváž.

Předpokládaná životnost ekosfér je 400

Crowleyho Tarot

V balíčku naleznete zpravidla 78 Tarotových karet.

(Krom Crowleyho Tarotu, kde se jich nachází 80; a jiných “pseudotarotových karet”, kde se jejich počet značně liší dle pojetí autora).

Tyto karty se dělí do dvou dalších skupin, a to na:

 • Velká Arkána
 • Malá Arkána

(Slovo “Arkána” – od slova arcanum = tajemství –  , má svůj původ v latinském slově arcanus znamenajícím uzavřený nebo utajovaný)

Velká  Arkána je považována za “Srdce Tarotu”. Každá z jejích ilustrací je alegorickým znázorněním rozdílných stavů bytí  na cestě duševního pokroku. Karty Velké Arkány ukazují jako celek vývoj od postavení “novice” k zasvěcenci a k “Mistru Tarotové nauky”.

Kromě toho, že karty mají svoje vlastní významy, mohou být seřazeny do určitých skupinek, které pak mohou být dalším vodítkem při výkladu. 22 karet Velké Arkány lze považovat za reprezentanty stadií či stupňů lidského života – Počínaje Bláznem (nevinné novorozeně), až po všezahrnující symbol Světa (dokončení, dovršení).

Dělení do dvou skupin:

 • Prvních 11 karet (0 Blázen – X. Kolo Osudu) – první polovina života, se týká spíše pohledu směrem ven, jsou zaměřeny do říše pozitivního činu a rozvoje.
 • Druhých 11 karet (XI. Spravedlnost – XXI. Svět) – druhá půle života, naopak je spíše pohledem dovnitř, jsou spíše meditativní a klidné a soustřeďují se daleko více na vnitřní rozvoj.

Dělení na tři skupiny po sedmi kartách:

 • První skupina – materiální svět (I. Mág – VII. Vůz) – se týká sféry materiálního světa : hmotných statků, voleb, jež odrážejí a ovlivňují fyzický život, a vyššího vzdělání.  Týká se situací spojených se závazky danými společenskými zákony, jako svatbou, úspěchem, vyšším vzděláním a rodinou.
 • Druhá skupina – intuitivní myšlení (VIII. Síla – XIV. Mírnost)  – se zabývá sférou intuitivní mysli, tedy věrností, svobodnou vůlí, láskou a jejím přetvářejícím účinkem a psychickým porozuměním. Soustředí se spíše na jednotlivce než na společnost a světské záležitosti. Tyto karty vypovídají více o tom, jak se cítíte, než jak uvažujete.
 • Třetí skupina – oblast změn (XV. Ďábel – XXI. Svět)  – je kombinací dvou předchozích skupin a představuje sféru činů a přeměn. Obsahuje ty nejdůležitější a nejmocnější karty, protože Vás mohou stimulovat nebo měnit Vaši současnou cestu Životem. Jsou nejváženější, neboť přesahují oblast společnosti a zájmy jednotlivce. Představují univerzální zákony a záležitosti , jež mohou přivodit okolnosti a události vedoucí ke změně života nás všech.

Některé symboly užité na kartách je nutno brát jako stěžejní a je nutné je brát jako podstatné pro základní význam Tarotu. Každý detail každé karty považujte za smysluplný symbol, dokonce i když se jedná o směr vanutí větru, postavení figur, či zvířata zastoupená na kartách. Smysl může dávat byť jen kámen na cestě, nebo trs trávy v pustině. Každá karta obsahuje celou řadu prvků, které je třeba brát v úvahu při interpretaci jejího celkového významu.

Malá Arkána se dále skládá rovněž  ze dvou sekcí  – a to:

 • Arkána 1-10
 • Dvorní karty

Malá Arkána se opět rozlišuje na 4 skupiny:

 • Meče
 • Hole
 • Poháry
 • Mince

Z tohoto rozdělení každá zastupuje 4 živly:

 • Meče – Vzduch
 • Hole – Oheň
 • Poháry – Voda
 • Mince – Země

Z tohoto rozdělení odvozujeme co která skupina zastupuje:

 • Meče – Vzduch: psychický a intelektuální stav
 • Hole – Oheň: kariéra
 • Poháry – Voda: emoce
 • Mince – Země: materiální stav

Ve výkladu znázorňuje:

Velká arkána – stavy bytí =  psychický, emocionální a duševní stav ve kterém se nacházíte v dané situaci.
Malá Arkána – události které mají přímý vliv na danou situaci.

Více zde: https://www.vykladvestby.com/crowleyho-tarot/

Osho Zen Tarot – Velká Arkána

05.09.2010 18:45

0 Blázen

Blázen se každým krokem, každým okamžikem vzdaluje své minulosti. Nemá nic, pouze svou čistotu, nevinnost a důvěřivost, jež symbolizuje bílá růže v jeho ruce.Vzor na jeho oděvu hraje barvami čtyř

Osho Zen Tarot – Malá Arkána – oheň

05.09.2010 18:47

Eso ohně (činy) : Zdroj

ZEN PO TOBĚ CHCE, abys vyšla z hlavy směrem k základnímu zdroji… Neznamená to, že by si zen nebyl vědom možností využití energie v hlavě, ale když budeš všechnu energii využívat v hlavě, nikdy si neuvědomíš svou věčnost… Nikdy nezažiješ, jaké je to být zajedno s celkem. 

Osho Zen Tarot – Malá Arkána – mraky

05.09.2010 18:49


1.Eso mraků ( mysl ):
Vědomí

Z NEZNÁMA PŘICHÁZÍME a do neznáma jdeme. Přijdeme znovu; byli jsme tu už tisíckrát a ještě tisíckrát tu budeme.

Naše podstata je nesmrtelná, ale naše tělo, naše vtělení je smrtelné. Rámec, ve kterém se nacházíme, náš dům, tělo, mysl, to všechno jsou hmotné věci. Unaví se, zestárnou, zemřou. Avšak tvé vědomí, které Bodhidharma nazývá “ne-myslí” – Gautama Buddha také používal termín “ne-mysl” – je čímsi za tělem i myslí, je za vším; taková ne-mysl je věčná. Přijde, aby se vyjádřila, a zase odchází do neznáma.

Osho Zen Tarot – Malá Arkána – voda

05.09.2010 18:51

1. Eso vody : Splývání s proudem

KDYŽ ŘÍKÁM “staň se vodou”, mám na mysli staň se proudem; neuvízni na jednom místě. Pohybuj se a pohybuj se jako voda.

Lao-c´říká: cesta Tao je cesta vody. Pohybuje se jako voda. A jak se pohybuje voda? Řeka?

Na jejím pohybu je několik krásných věcí. Jednou z nich je, že vždy směřuje do hloubky, vždy vyhledává tu nejspodnější zem. Je nenáročná; netouží po tom být první, chce být poslední.

Osho Zen Tarot – Malá Arkána – duha

05.09.2010 18:53

Eso hmoty (těla): Dospělost

Rozdíl nezi stonkem s květem je stejný jako mezi tebou, když nevíš, že jsi Buddha a okamžikem, kdy poznáš, že jsi Buddha. Ve skutečnosti ani ničím jiným být nemůžeš.

Buddha je plně rozkvetlý, plně otevřený. Jeho lotosy, okvětní lístky dosáhly dokončení…

Čínský horoskop

12 znamení

KRYSA

Lidé narození v Kryse bývají otevření, poctiví, milí a šarmantní. Jsou pracovití a šetrní. Krysy jsou optimistické, šťastné a společenské, avšak ne tak velkorysé jako ostatní znamení. Preferují výstřednost a mají úzký okruh přátel.

Dobré vztahy: Drak, Vůl, Opice
Konflikty: Králík, Kůň

VŮL

Lidé narození v roce Vola tráví život tvrdou prací. Jsou spolehliví a klidní, dávají přednost zaběhnutým zvykům a obvyklému chování. Díky jejich důvěryhodnosti dosahují vedoucích a odpovědných pozic.

Dobré vztahy: Kohout, Krysa, Had
Konflikty: Opice, Ovce, Tygr

TYGR

Tygří bývají atraktivními a respektovanými vůdci, jsou nerozvážní a vzpurní. Jsou schopni velkorysých gest, ale také vést malicherné spory. Milují život, často se chovají příliš impulzivně.

Dobré vztahy: Kůň, Drak, Pes
Konflikty: Had, Opice, Vůl, Králík

KRÁLÍK

Lidé narození v roce králíka bývají vřelými a srdečnými přáteli. Jsou inteligentní, spravedliví, spokojení a rádi vystavují na odiv svůj talent. Králík je jedním z nejšťastnějších znamení čínského horoskopu a je ovládán Měsícem.

Dobré vztahy: Ovce, Pes, Prase
Konflikty: Krysa, Tygr, Kohout

DRAK

Lidé narození v tomto znamení mají magické vlastnosti. Jsou ušlechtilí, plni života a lásky, barev a pohybu. Ve svém životě potřebují mít poslání, snaží se ze sebe vydat to nejlepší.

Dobré vztahy: Krysa, Had, Kohout, Opice
Konflikty: Pes, Vůl

HAD

Lidé narození v roce Hada jsou ze všech znamení čínského kalendáře nejpřemýšlivějšími. Hadi bývají dobrými politiky, filozofy a finančníky. Jsou elegantní, atraktivní a sebekritičtí. Mohou být velkomyslnými bohatými mecenáši, mají sklon přehánět.

Dobré vztahy: Kohout, Vůl, Drak, Pes
Konflikty: Tygr, Prase

KŮŇ

Je navenek velmi skromný, klidný a soustředěný, i když se ocitne v centru pozornosti, Lidé narození v roce Koně zvládnou velký úspěch. Bystrý, atraktivní a zdravý, miluje zástupy a lichotky. Často uvolní uzdu svým pocitům, ale rychle na vše zapomíná.

Dobré vztahy: Ovce, Pes, Tygr a Kohout
Konflikty: Krysa, Opice, Vůl a Prase

OVCE

Většinou ženské znamení, Ovce je požitkářská, často s velkým uměleckým talentem, řízená emocemi. Může být pesimistická a nejistá, má příjemný vzhled, ale dostává se do řečí. Jemná, pomlouvačná, panovačná a vytrvalá.

Dobré vztahy: Kůň, Prase, Králík a Opice
Konflikty: Vůl a Pes

OPICE

Bystrá přátelská, ale tvrdý oportunista. Lidé narození v Opici se snadno nadchnou, ale jejich zájem často rychle upadá. Obvykle všestranní, často rozřeší většinu obtíží, ale rychle ztrácejí o vše zájem.

Dobré vztahy: Drak, Krysa a Ovce
Konflikty: Tygr, Kůň a Prase

KOHOUT

Kohout je sebejistý a výstřední, ale může být i konzervativní a milující staré tradice. Extravagantní ve svých gestech, často si naloží na sebe příliš mnoho, ale vždy s nadějí na úspěch.

Dobré vztahy: Vůl, Had, Kůň, Drak, Pes a Krysa
Konflikty: Králík a jiný Kohout

PES

Lidé ve Psu jsou čestní, respektující konvence, cení si ctnosti, rádi pomáhají ostatním a první se ujímají slova při nespravedlnosti na obranu jiných. Nemají rádi společnost, málokdy ve společnosti vynikají, ale jsou inteligentní a umějí naslouchat.

Dobré vztahy: Kůň, Tygr a Králík
Konflikty: Drak a Ovce

PRASE

Lidé v Praseti jsou tiší a učenliví a chtějí být moudrými. Své přátele si pečlivě vybírají a věrné přátelství je pro ně cenná hodnota. Jsou poctiví, milí a pravdomluvní. Jsou příkladem upřímnosti, čistoty, tolerance a úcty.

Dobré vztahy: Králík, Drak a Ovce
Konflikty: Had a Opice

Krysa
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Buvol
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Tygr
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Zajíc
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Drak
1904, 1016, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Had
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Kůň
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Koza
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Opice
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Kohout
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Pes
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Vepř
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Ženy narozené ve znamení Berana 21.3. – 20.4

16.06.2010 00:12

PRACOVNÍ HOROSKOP ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ BERANA.

Ženy činu, které své sny realizují v praxi.
Ženy narozené v tomto znamení jsou často úspěšné v zaměstnání. Zvládnou skoro každou profesi. Jsou samostatné, iniciativní a jejich nezdolný optimismus a víra v lepší zítřek z nich dělá

poměrně odolné konkurentky i v ryze mužských profesích. Pracovitost a vynalézavost je nutí k stálým činnostem. Chvilkové snění a romantické toužení vymění za praktické a rychlé řešení každodenních situací. Nedokáži být dlouho bez aktivit. Jsou výborně zatížitelné, v pracovních týmech žádané. Těžké pracovní úkoly přijímají jako výzvu. Nic a nikdo je nezastraší. Problémy, ztráty, bolístky se snaží “rozchodit” případně si potřebují pořádně “provětrat” hlavu.

Jaké jsou ženy Berani v pracovním procesu?

 • ctižádostivé
 • neobvykle přátelské s energickým chováním a pevným stiskem ruky
 • hrdinky, vítězky
 • aktivní, iniciativní
 • bojovnice nejen za svá práva
 • vůdčí typy
 • asertivní
V jakých oborech se nejčastěji realizují?
 • umělecké směry: hudba, divadlo, modeling
 • marketing, reklama – kreativní směry
 • sportovkyně, cvičitelky, masérky, majitelky fitness center
 • státní sféra – policie, vojsko, soudní síně
 • povolání vyžadující vůdčí schopnosti – management
Známé představitelky tohoto znamení:
Katharine Hepburnová, Diana Rossová, Gabriela Sabatiniová, Claudie Cardinalová, Kateřina Kornová, Iveta Bartošová, Lucie Bílá, Olga Šípková, hrdinka filmu Jih proti Severu Scarlett O´Hara
K tomu, aby byla žena Beran úspěšná potřebuje:
 1. uspokojit svoji touhu po NEZÁVISLOSTI
 2. přirozeně KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ, rovnoprávnost s muži
 3. velký OSOBNÍ PROSTOR pro práci a vlastní realizaci
 4. týmové spolupracovníky, kteří pracují stejně RYCHLE jako ona
 5. SPORTOVNÍ ARÉNU nedaleko od pracoviště
 6. DIPLOMATICKÉHO OBHÁJCE – “hasiče” přímočarých emocionálních výstupů a projevů
 7. přátelské pracovní prostředí plné nových podnětů a úkolů s prostorem k ŽIVÉ a BEZPROSTŘEDNÍ DISKUSI
 8. ODMĚNU a OCENĚNÍ jako stimul k dalším vrcholovým výkonům
 9. DYNAMICKOU ROLI v zaměstnání
 10. KRÁTKÉ PRACOVNÍ DNY s maximálním fyzickým a psychickým nasazením
 • Kancelář: živá, světlá, vzdušná
 • Služební auto: červené, rychlá kola
 • Pracovní image: působivý styl oblékání, v mžiku si nalíčit obličej a upravit vlasy, červená rtěnka nebo doplněk, preference “těžkých” parfémů
 • Žena Beran komunikuje: přímočaře, co na srdci to na jazyku, ostrý jazyk
 • Myslí: spontánně, rychle, netrpělivě
 • Vyjadřuje se: hlasitě, originálně
 • Volí taktiku: agresivní, impulsivní, tvrdou a ráznou
 • Píše: rychle, dynamicky, tlakově, s ostrými úhly, čárkou přes T, písmo ubíhá doprava, používá ostřejší koncové tahy
 • Jejím nedostatkem: je netrpělivost
 • Irituje ji: čekání, ztráty, nevěra, prohra, nespravedlnost, kompromisy a hloupí lidé.
 • Žena Beran je vždy v první linii a je velice životaschopná!
 • Životní krédo: Nejlepší odplatou je VYHRÁT!

Ženy narozené ve znamení Býka 21.4. – 20.5.

16.06.2010 00:18

PRACOVNÍ HOROSKOP ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ BÝKA.
Přirozené ženy, které slyší trávu růst. Ženy disponující zvláště vyvinutým šestým smyslem, který jim pomáhá být úspěšnými ve všech profesích.
Ženy narozené v tomto znamení jsou vyhledávanými “množitelkami hodnot” na trhu práce. Jsou
to výtečné obchodnice – loajální, pracovité, rozumí trhu a dokáži v přesný okamžik udělat správné rozhodnutí. Jejich velkou předností je stabilita, pevnost, houževnatost a schopnost zvládat nejobtížnější pracovní zátěže. Na výsledky své práce dokáži být velmi pyšné a neúspěch by poškodil jejich profesionální čest. Životní a kariérové cíle si stanoví natolik realistické, aby jich mohla dosáhnout.
Jaké jsou ženy Býci v pracovním procesu?
 • stabilní
 • systematické
 • přirozené
 • trpělivé a mlčenlivé
 • uznávané s vlastním hodnotovým systémem
 • poctivé a pracovité
 • rozhodné a opatrné
V jakých oborech se nejčastěji realizují?
 • realitní nebo burzovní makléřky
 • hudebnice, sochařky, architektky – dům a zahrada, módní návrhářky
 • přírodní léčitelky, masérky
 • ekologické aktivistky
 • ekologické farmy
 • modelky (patronkou jejich znamení je Venuše)
 • obchodnice, bankéřky, finanční poradkyně, auditorky
Známé představitelky tohoto znamení:
Anglická královna Elizabeth II., Barbra Streisandová, Cher, Ella Fitzgeraldová, Audrey Hepburnová, Josephine Butlerová, Michelle Pfeifferová, Kateřina Veliká, Shirley Templová, Andie McDowellová
K tomu, aby byla žena Býk úspěšná potřebuje:
 1. Uspokojit svoji touhu po HMOTNÉM ZABEZPEČENÍ
 2. Přirozeně PŘÁTELSKÉ A POHLEDNÉ KOLEGY/KOLEGYNĚ
 3. PRACOVNÍ SMLOUVU NA DOBU NEURČITOU se zajištěním kariérového růstu – perspektivu, stabilitu
 4. Moderní, pohodlné, příjemné, ATRAKTIVNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
 5. NATUR CENTRUM nedaleko od pracoviště
 6. SOCIÁLNÍ JISTOTY ve formě otevřených účtů, zvláštních ocenění, dárečků, vstupenek na kulturní akce
 7. Uplatnit své vynikající předpoklady k zatížitelnosti: BRILANTNÍ ZVLÁDÁNÍ STRESU a EMOCIONÁLNĚ VYPJATÝCH SITUACÍ, rozum ovládá emoce a důkladně plánuje všechny pracovní aktivity
 8. Mít NA PRACOVNÍM STOLE své oblíbené věci: květinu, kamínek od přítele, keramický hrneček, fotku z rodinného alba nebo zvířecího mazlíčka, misku s oříšky; ZA STOLEM pohodlnou židli; NAD STOLEM obraz s přírodním motivem
 9. Řídit se svým HODNOTOVÝM SYSTÉMEM
 10. Důvěřovat selskému rozumu, instinktům a OBCHODNICKÉMU TALENTU
 • Kancelář: nejlépe s dřevěnými doplňky, květinami, svícny, obrazy, s převahou teplých barev, pohodlného nábytku, luxusně “přirozeně” vypadající a především voňavou
 • Služební auto: komfortní, stabilní, bezpečné
 • Pracovní image: ženský styl oblékání, elegantní, přirozené, náročné na doplňky a soulad barev, líčení a decentní parfémy, preference přírodní kosmetiky, esenciální olejíčky
 • Žena Býk komunikuje: s rozvahou, spíše pomalu
 • Myslí: konkrétně, důkladně, pragmaticky, realisticky, spíše jako konzervativec, obchodnicky
 • Vyjadřuje se: zvolna s jistotou, srozumitelně, klidně, trpělivě opakuje, uvážlivě
 • Volí taktiku: vyčkává, plánuje, rafinovaně využívá svých předností, její strategií je trpělivost
 • Píše: středně rychle, tlakově, kulaté tvary působící dojmem plnosti, více horizontální rukopis, pravidelné a opakující se znaky v písmu
 • Jejím nedostatkem: je ztuhlost, nesnášenlivost, předsudky, tvrdohlavost
 • Irituje ji: náhražky – umělá hmota, nekvalitní materiály…, devastace životního prostředí, pseudokultura – komerce
 • Žena Býk je silná žena, která dokáže zvládnout vesměs každou krizovou životní a pracovní situaci! Ženy Matky ZEMĚ!
 • Životní krédo: Být natolik bohatá, aby mohla prožít nezávislý život podle svých potřeb a přání!