Léčivé schopnosti má každý člověk, říká ezoterapeutka Zdena Švancarová

Ezoterika je v dnešní době velmi populární a lidé s k ní uchylují, když se potřebují poradit v oblasti zdraví i mezilidských vztahů. Zdena Švancarová je ezoterapeutka, která umí, mimo jiné i, pokládat otázky “Duchovnímu světu”.

Přiznám se, že pojem ezoterapeutka, archaický zpěv i další věci, kterými se paní Zdena prezentuje, jsem slyšela poprvé a byla jsem zvědavá, co vlastně může paní Švancarová nabídnout klientům, a jak její práce vůbec vypadá. Proto jsem ji poprosila o rozhovor…

Kdy jste objevila svůj talent a jak jste pracovala na jeho rozvoji?

Stalo se to poprvé, když jsem objevila a vnímala mé astrální tělo, bylo to kolem 19 let. Poté jsem začala disciplinovaně denně meditovat a obohacovat své vědomí novými a novými poznatky. Meditace a disciplinovanost mého myšlení začaly brzy posilovat hlas intuice a mé vědomí začalo rozeznávat informaci, která nebyla mou vlastní. Postupem času mi bylo svěřováno více a více souvislostí, které dnes zpřístupňují mému vědomí ucelený obraz spirituálních souvislostí a umožňují mi mou práci.

Popisujete, že komunikujete s bytostmi z vyšších sfér, jak si to můžeme představit. Slyšíte různé hlasy, nebo za vámi přichází pořád stejná bytost, jako je to například ve slavné knize Sethovy promluvy?

Jedná se o intuitivní vjem formou hlasu, obrazu i pocitu. Je mi umožněna i spirituální komunikace mezi mým vědomím a vyšší sférou nebes. Nepátrám po zdroji či vizuální podstatě, jsem naplněna důvěrou a láskou. Informace, které naplňují mou intuici jsou jak cílené, tak i naučné, často i konfrontativní.

.

.

Když k vám přijde klient, jak sezení probíhá, vy sama navrhnete, jak konzultaci vést, nebo by lidé měli chodit s nějakou jasnější představou?

Samozřejmě je podstatné, aby klient položil otázku. Ta otázka je především položena “Duchovnímu Světu”. I v našem světě, časoprostoru, nenaleznete odpověď bez otázky. Bez otázky není na co odpovědět. Jen upřímnost otvírá přístup k nebeskému zdroji, nebeskému otci, nebeské matce. To oni zpřístupňují nejrůznější komunikaci, lásku, poznání, lečí naše duševní strádání a vzbuzují v nás novou naději. Ano, byla jsem vyškolena nebesy, abych mohla vést klienta k prameni souznění duší, jejich nových voleb, které přinášejí rozuzlení v jejich životech.

Zaujalo mě, že zpíváte archaickým zpěvem, co to znamená, je to nějaký druh léčivého zpěvu?

Archaicky jsem začala zpívat v 7 letech, léčila jsem svůj smutek po rodičích. V pozdějších letech se tento archaický zpěv stal bránou rozpoznat nejprve u mne, pak i u jiných, cesty v životech minulých. Dnes otvírám archaickým zpěvem lidem srdce a pomáhám jim si vzpomenou kdo jsou. Je to technika, která čistí energetické pole klienta.

Souhlasíte s tím, že léčivé schopnosti má každý člověk? Jak je v sobě možné tuto sílu objevit?

Odpověď na tuto otázku, je velmi lehká. Jak sama dobře víte, žádný lékař nikoho neléčí. Tělo se léčí samo, tato schopnost nám byla vložena do vínku. Co dělá lékař? Ten jen pomáhá tělu odstranit to, co ho činí slabým a nemocným. Někdy musí být celý lékařský tým velmi zručný, aby vyjmul pacientovi srdce z hrudi a zašil děravou přepážku mezi chlopněmi a opět vložil srdce do hrudi. Někdy stačí Acylpyrin. Avšak vždy, je to tělo samo, které se vlastní silou uzdravuje.

Pokud myslíte léčivé duchovní schopnosti, myslím ano. Není to nic nadpřirozeného, je to předurčení a vyžaduje to vzdělání, trénink, disciplínu a výdrž.

Máte pocit, že vás vaše dary vyčleňují z běžné společnosti nebo naopak? Jak se s vašimi schopnostmi například navazují partnerské vztahy, když vlastně člověk do potenciálního partnera “vidí”?

Nevyčleňují, naopak zavazují k větší odpovědnosti vůči společnosti. Tak jako lékaři, které jsem popsala v předešlé otázce, jsou i oni zavázáni svou odborností, zručností k svým výkonům, které jsou často na hranici života, tak i já jsem zavázána svou odborností vůči mým klientům. Vždyť i já často pracuji jako chirurg, který vede k lásce a naplnění osudu tázajícího.

A co se týče mého potenciálního partnera, i zde je jakýsi kodex a disciplína, který zavazuje, mé Nitro, se do jeho bytosti nedívat a nevměšovat se. Je nutné nechat život plynout, stejně jako u těch, kteří tyto schopnosti nemají.

Tereza Lindauerová redaktorka.

Online poradna…

Moji drazí,

Přicházeli jste ke mně s důvěrou a láskou. Hledali jste u mě pochopení, pomoc, útěchu a nejen to, hledali jste také Vaše cesty, po kterých jste byli připravení jít. Mám k Vám neustále, i v této době, otevřené srdce a modlím se k Nebeskému otci a Nebeské matce, tak jak jsem to dělala, když jsem Vám seděla tváří v tvář.

Vidím Vás jako čisté bytosti, narozené do tohoto světa, se všemi Vašimi otázkami a odpověďmi, které jste si s Sebou na tento svět přinesli. Vidím tu upřímnost a obavy ve Vašich životech. Vidím Vaše starosti o Své nejbližší, ve Vašich rodinách i těch, kteří jsou Vám vzdálení.

S láskou mi padají slzy, protože se modlím za Vás, za Vaše rodiny, abyste nepodlehli smutkům a obavám, ale abyste zůstali sami sobě věrní. Spojují se s Vámi se všemi, co jste hledali u mě pomoc, a to světlem a láskou pro ochranu, zdraví a víru v lepší dnešek a tím i lepší zítřek.

Dovolila jsem se v Mé nejčistší lásce a pokoře obrátit se na naše Nebeské rodiče, a položila jsem jim tuto otázku: Nebeský otče a Nebeská matko dovoluji se Vás ptát v pokoře a úctě „Jak máme vnímat tuto situaci ve které se nacházíme spolu s celým světem“. Zde je odpověď v podobě intuitivního písma, o které se chci s Vámi podělit.

V lásce Zdena Švancarová                                              v Praze 29. března 2020

.

.

Poselství naděje a důvěry / INTUITIVNÍ PÍSMO/

Světlo slunce je nyní na obzoru a vaše srdce pohladí nadějí, že vše je v pořádku. Žádné obavy nemějte, ale hledejte tento čas řešení na otázky, které jste si doposud nepoložili. Hledejte a najděte odpovědi mnozí. Vždyť ve vás je světlo, za kterým jste za mnou přišli a světlo opět svitne, ale jiné, lepší. Svět se změní, protože vás budu provážet změnami. Nezatracujte se a nehledejte v sobě chybu, protože vy nejste sami, jste se mnou. Já vás cítím, cítím každou emoci, obavy či strachy. Zadejte si v sobě slib, jakou cestou chcete v sobě dosáhnout cíle a kterou cestu jste si vybrali a Já vám dám poselství, co je dobré pro vás. Vždy včas se vše dozvíte. Neztrácejte naději. Hledejte si činnost, která svědčí vaši duši ne vaši společnosti, tehdy dáte tomu světu vše, co potřebuje. Vaši partneři vás milují, ale hledají v sobě cestu útěchy a proto bloudili. I těm se zjeví cesta usmíření v srdci. Během dvou let se dostanete na novou koleji života. Je to kolej nového pocitu, smyšlení, rozhodnosti, co je pro vás dobré. Hodně dveří se vám otevřou a budete mít možnost, každý najít si svůj směr. Každý, nebude zbloudilých, ale jenom v zodpovědnosti toho, čeho jste chtěli dosáhnout ve svém životě. Tato nemoc pomine včas, v tom období, když už se v srdci nebudete obávat o svůj život. Světlo, světlo naděje a důvěry je to co ucítíte ve svém nitru, ucítíte mě, světlo Nebeského otce a Nebeské matky.