Obsah stránky:

 • Jak položit otázku pro výklad
 • Životní poradce
 • Ukázka odpovědi Intuitivního písma
 • Reference klientů

Jak položit otázku pro výklad intuitivního písma či výklad karet

Intuitivní písmo či Tarotové karty Vám neodpoví na otázky typu ANO x NE. Ale ze zkušenosti vím, že skoro každou otázku lze položit ve formě teze a antiteze. Nemusíte si lámat hlavu jaké otázky kartám položit, aby to bylo správně. Během výkladu společně vymyslíme ideální dotaz, aby Vás karty či Intuitivní písmo odpovědí uspokojily.

Chceme-li se dozvědět cokoliv, na co se dá odpovědět pouze ANO-NE, přeformulujte otázku.

Na zdravotní stav

– Jaký je můj současný zdravotní stav?

-Jak to s mým zdravím vypadá do budoucna?

– Vzhledem ke zdravotnímu stavu mám být spíše pesimista nebo optimista?  

Na sebe


– Která vlastnost mě brzdí, abych prožíval/a spokojený soukromý život?

– Co mi vzkazuje Univerzum?

– Proč mám špatnou paměť?

– Proč se cítím špatně ?

– Na co mám talent?

– Jak jsem na tom momentálně v této chvíli, co bych měl/a teď řešit?

– Mám se snažit sehnat nějaký byt, nebo raději zůstat kde jsem ?

– Já a těhotenství?

 Na manželské, partnerské či kamarádské vztahy

– Jaké jsou jeho city ke mně?

– Je vhodné se opakovaně vracet ke stejnému partnerovi?

– Co mi tento vztah přinese, co mi může ještě nabídnout?

– Jaké překážky mohu očekávat při řešení konkrétní záležitosti?

– Proč jsem tak žárlivý/á?

– Jakou společnou cestu máme ?

– Který (např. Petr nebo Pavel) je pro mne souzený a proč ?

– Známe se z minulého života ? Pokud ano, kde a co jsme spolu prožívali? – Proč si nerozumíme?  

Na práci


– K jaké práci mám nejlepší předpoklady?

– Co mohu očekávat po pracovní stránce?

– Ocení moji práci nadřízení?

– Mám přijmout nové pracovní místo?

– Jaké mám předpoklady pro určitou nabídku pracovního místa?

– Která moje vlastnost mě brzdí v profesním postupu?

– Mám odejít z tohoto zaměstnání?

– Jak se mi bude dařit v pracovní oblasti?  

– Co mohu očekávat po pracovní stránce?

– Ocení moji práci nadřízení?

– Mám přijmout nové pracovní místo?

– Jaké mám předpoklady pro určitou nabídku pracovního místa?

– Která moje vlastnost mě brzdí v profesním postupu?

– Mám odejít z tohoto zaměstnání?

– Jak se mi bude dařit v pracovní oblasti?  

Na děti

– co mi radí Univerzum ohledně výchovy dětí ?

– Vztahy v rodině (otec, matka, syn, dcera) jsou velmi napjaté. Jaká je šance, že se tento stav změní?

– Jak se zachovat v konkrétní situaci, když má dítě (tyto) stavy?

– Jaké další studium si má zvolit mé dítě, pokud váhá mezi několika variantami?

– Jak bude dítě vnímat a prožívat náš rozvod?  

Finance

– Jak vypadá má budoucnost s ohledem na finance a jaké mám vyhlídky,    pokud se pokusím o …….?  

Další otázky, které můžete použít jako alternativu:

Co mi přinese když…?

Proč se mi děje…?

Co je příčinou…?

Jaký má smysl, že…?

Jak se bude vyvíjet…?

Co… cítí ke mně?

Já a přijímačky na VŠ?

Jak mě vidí …?

Co ke mně … cítí?  

Na zesnulé

Při objednávání na výklad Intuitivního písma – vzkazy od zesnulého, mě předem informujte, že se jedná o tento typ dotazu kvůli přípravám.

.

Životní poradce

Máte problémy ve vztazích? Chcete změnit svůj život od základů? Jako životní poradce praktikující intuitivní práci a průvodce změnami. Vám pomůžu začít žít život, po kterém jste dosud pouze toužili.

Co Vám jako životní poradce nabízím?

INTUITIVNÍ PÍSMO – touto metodou Vám odpovím na Vaše otázky týkající se minulých životů, nynější přítomnosti a budoucnosti.
JASNOVIDĚNÍ na Váš zdravotní stav. TAROTOVÉ KARTY – na lehčí otázky. KOMUNIKACE S DUŠÍ – vztahové témata. ARCHAICKÝ ZPĚV – odblokování a následným vzkazem pro Vás z Univerza.

Co získáte pro sebe

 • Sezení Vám pomáhá pochopit celou svoji situaci. Soustředit se na svůj život
 • Sezení Vám dodává motivaci a energii potřebnou k zvládnutí životní změny
 • Dosahujete lepších výsledků a v mnohem kratším čase
 • Dokážete vidět starý problém v novém světle
 • Sezení Vám pomůže vytvořit si novou cestu a nalézt své štěstí
 • Sezení Vás podporuje na Vaši cestě k harmonii a oceňuje Vaše snahy
 • Pomocí mých duchovních darů a cvičení zvyšujete své vibrace a rychleji získáte stabilitu a rovnováhu
 • Zároveň se tyto procesy učíte používat v každodenním životě

Sezení

Životní poradenství, který nabízím, probíhá většinou osobně nebo po skype.

Má práce s klientem je individuální a jeho témata vždy rozebíráme a řešíme na skype nebo při setkání osobní . Účelem a smyslem mé práce je navést klienta na jeho vlastní cestu a pomoci mu nalézt sebe samého v chaosu dennodenního života. Na základě mých zodpovězených otázek prostřednictvím Intuitivního písma nebo karet, klient sám volí, jedná a hledá řešení ve svém vlastním životě cestou lásky a pochopením vlastní identity.

Metoda intuitivního písma vede k zodpovězení otázek, na které neznáme odpovědi nebo hledáme odpovědi či vzkazy v našem vlastním nitru, otázky, které nedokážeme zformulovat, ani se jim otevřít či si je vysvětlit. Přejeme si znát odpovědi, ale nevíme, jak a koho se vlastně máme zeptat. Zde doporučuji intuitivní písmo. Poznamenám si otázku, kterou klient položí a požádám vyšší energetickou rovinu o zodpovězení klientovy otázky skrze svou otevřenost, důvěru, mravní nevinnost a sílu své podstaty.

Cena za čas 50 až 60 min. výkladu….1200,-

.

.

..

UKÁZKA : Intuitivního písma, je psán v přesném znění,  tak jak mi byl diktován z Univerza.

Jaká je současná situace vztahu mezi paní R. a  manželem Š.?

Pani R.: Tato situace je dlouhodobá. Ve vztazích je mnoho překážek. K napravení bude třeba hodně času, trpělivosti, ale především oboustranné snahy partnerů situaci řešit. Těžké je to proto, že ani jeden z nich nemá sílu pokračovat v láskyplném a harmonickém vztahu a cestou za společným štěstím. Jsou unaveni z tohoto vyčerpávajícího vztahu, kde se spousta věci zanedbala už na začátku a problémy se neřešily, ale valily před sebou jako kámen, který byl den ode dne těžší a těžší. Ženo, ty můžeš ještě vše zachránit a dát do pořádku, pokud budeš chtít, pokud budeš mít dost síly a odvahy ke změně. Hvězdy i vše ostatní je vám oběma nakloněno, aby se vztah urovnal.

Ženo, nevzdychej, máš dost chuti do života, dost síly i dost odvahy. Tak se seber a s láskou oslavuj, že tato situace ti umožňuje mnohé věci si uvědomit. Především se zamysli nad tím, jak by měl váš vztah fungovat, co očekáváš od svého partnera a od života. Ve svém úsilí nesmíš polevit a neměla by ses ani falešně uskromňovat, stejně je to zbytečné. Rozhodni se co nejdříve, ale v klidu a bez emocí.

 • Jak mě vnímá manžel Š.?

Manžel Š. žil v klidu s paní R., vše mu vyhovovalo, ale v současné době už také nechce tento vztah takový, jaký je nyní, chtěl by změnu, ale neví jak, aby vše zůstalo v klidu a v pohodě. Manžel tě opravdu vnímá jako ženu, ale už unavenou a chtěl by do svého života vzpruhu, aby se váš vztah odlehčil (moderní terminologií restartoval). Svým způsobem tě má R. rád, ale neodváží se do vztahu obětovat vše, ostýchá se dát najevo své city, i když ty to potřebuješ. Myslí si, že je to jen zbytečné plýtvání energií. Jeho názory na vztah jsou mylné, jeho myšlení by se mělo změnit. Ale na změnu je připraven, jen co ty zvážíš ještě jednou, jak chceš, aby vypadal váš vztah.

 • Jak se bude dál vyvíjet vztah manželů do budoucna ?

       Velmi dobře. Po dlouhém období citového strádání se vztah dá do pořádku. Vše bude jako dříve, ale vztah bude fungovat na jiném principu. Je třeba, aby si oba dva uvědomili, že budování vztahu je každodenní práce obou partnerů. Tak jako se s postupem času mění a vyvíjejí oba partneři, tak se mění a vyvíjí i jejich vztah. Ale i v tom měnícím a vyvíjejícím se vztahu je stále spousta prostoru pro lásku a porozumění. R. a Š. chtějí harmonický vztah, ale bude je to stát ještě hodně času, sil, tolerance a porozumění. Aby vztah harmonicky fungoval, musejí do něj investovat oba. 

 • Jaký postoj má k tomuto vztahu dcera A.?

Dcera A. se ráda zabývá sama sebou a bude hledat partnera takového, jakého má maminka. Ona sama to zatím neví, ale půjde ve šlépějích maminky. Po nějaké době se vzpamatuje a rozhodne se, že ona chce v životě více než to, co mají rodiče. Takže bude odvážná a vše si později zařídí tak, jak ona sama bude chtít. Sama se postará o to, aby měla lepší život než maminka. Bude energická a aktivní, má v sobě hodně energie. Dcera velice pečlivě sleduje vztah rodičů, ale zatím neví, jakou si z toho vztahu odnese zkušenost do vlastního života. Možná jí vztah rodičů pomůže k tomu, aby se sama vyhnula zbytečnému vztahu bez lásky, porozumění a harmonie. Od svých 30 let dcera A. bude mít velmi spořádaný a spokojený rodinný život s manželem a dětmi. A. bude v životě šťastná, protože velmi rychle pochopila, jak funguje vztah mezi mužem a ženou.

Co nám ukazují karty:

Osud je vám příznivě nakloněn a vše dobře dopadne. Překonáte potíže, které se vám postaví do cesty, ale budete potřebovat odhodlání a silnou vůli dál pracovat na vašem vztahu. Také mi v kartách vyšlo, že tahle situace nevznikla  náhodou, ale jako dlouhodobý sled událostí. Toto přijměte a snažte se to vylepšit a změnit svou láskou.

Paní R., hlavně nezapomeňte, že především vy určujete směr, jak se bude váš vztah vyvíjet dále – vy rozhodujete.

Reference klientů

001 Reference: Milá Zdeničko, velmi zdravím a alespoň na dálku objímám a děkuji za vaši včerejší zprávu a rozbor věcí, na které jsem se ptala. Máte obrovský dar a ve Vašem případě zcela jistě vím, že dokážete pomoci. Slova díků nestačí. Našla jsem se ve všem a našla jsem tam i spoustu toho, co bylo “ mezi řádky“
Jak kdyby jste četla v knize našich vztahů. Mějte se krásně, Bůh Vás má velmi rád. Ne všem je umožněno toto. Opatrujte se a přeji krásný den. S úctou Eva S. …. Radka.S

002 Reference: Milá Zdeni,
týden uběhl jako nic a já si po Vaší přednášce v Písku rovnám myšlenky v hlavě. Vaše přednáška byla zase velice pěkná, zajímavá, ale hlavně velice přínosná. A myslím, že to stejně jako já vnímali a vnímají i všichni přítomní. Moje noc z neděle na pondělí byla velice neklidná, zřejmě důsledek důsledného čištění čaker. Nyní pociťuji úlevu, protože se něco odblokovalo, otevřelo, vyčistilo. Sebe a své okolí vnímám barevněji, jasněji.Ještě jednou Vám z celého srdce upřímně děkuji za krásný den, za čas, který jste
nám věnovala, za směr, který jste nám ukázala a těším se na další setkání.
Janka

003 Reference: Dobrý večer paní Švancarová, moc děkuji za výklad,mám pocit,že je to přesně vystiženo,jako byste mi potvrdila co tak nějak stále tuším. Přeji krásný nejen dnešní večer,Eva P.  

004 Reference: Já jsem Ti neskutečně vděčná za krásné protnutí našich „cest“!! Dodnes cítím doteky Tvých dlaní a slyším Tvá slova,cítím klid a lásku,kterou jsi mi věnovala v objetí. To se přece nedá zapomínat!! MOC NA TEBE VZPOMÍNÁM,PŘEJI TI KRÁSNÉ DNY PLNÉ LÁSKY A POHODY A KONEČNĚ TO ŠTĚSTÍČKO,KTERÉ SI TAK ZASLOUŽÍ KAŽDÝ,KDO JAKO TY ROZDÁVÁ LIDEM NĚCO.CO JE MEZI NEBEM A ZEMÍ…………….S LÁSKOU A VDĚKEM … …Iva

005 Reference: Dobrý večer, minulý týden byl, hlavně díky vašemu výkladu, pro mne velmi inspirativní. Je prostě neuvěřitelné, jak jste v pár větách vystihla vše, o čem přemýšlím, co cítím. Mějte se moc pěkně a ještě jednou děkuji za Váš výklad, moc mi pomohl.  Milena  

006 Reference: Dobrý večer paní Zdeno, ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat za výklad na astru v Litomyšli. Byla jsem u Vás v sobotu jako první,jen pro připomenutí. Moc jsem obohacená na dušičce s naším setkáním, jste milej človíček měla jsem potřebu Vám zaslat ještě jednou můj dík. Přeji příjemný večer. Jana z Litomyšle

007 Reference: Dobrý den paní Zdeno, potřebuji Vám napsat, protože od pondělí, co jsme se viděly u Alenky se mi dějí samé zajímavé věci. Řekla jste mi věci, které jsem věděla a už několikrát i slyšela, ale teprve teď od Vás jsem je začala vnímat jinak. Často si pročítám Vaše písmo a vždycky v tom najdu něco nového děkuji…
Irena Z., Brno

008 Reference: Vážená paní Zdenko, moc Vám děkuji za nevšední ochotu věnovanou mým Osudovým otazníčkům i za příjemně strávený čas ve Vaší milé společnosti. Není vyloučeno, že se na Vás zase někdy v (blízké) buducnosti obrátím. Bůh Vám žehnej Zdravím víc než srdečně. Milan V.

009 Reference: Vážená a milá paní Svancárová,velmi často,vlastně téměř stále na vás myslím,jak úžasný,milý a vřelý jste člověk. Hodiny u vás strávené byly tak krásné,že si je stále dokola přehrávám a u toho si čtu odpovědi na mé otázky,které jste mi napsala.Jsou tak přesné.. Při každém čtení najdu něco
nového,další vysvětlení a poselství od andílků.Co vím je,že má návštěva u vás rozhodně nebyla poslední a pokud dovolíte,v brzké době vás zase ráda navštívím a poprosím o pár rad a návodů,jak žít šťastný život se šťastnými lidmi kolem sebe.Tluče mi radostně srdíčko,když na vás myslím a za to vám velmi,velmi děkuji.Vaše Pavla

Dotazy a reference:

Dotaz : Božena | E-mail | 15. března 2009 v 11:08 | Reagovat,Dobrý den, velmi pekne bych vás chtela požádat o vysvetlení mého iracionálne nevysvetlitelného vztahu k Egyptu. Neustále cítím potřebu se vracet k jeho dávným chrámum, neco tam hledám, ale nenacházím. Chci to pochopit, možná si vzpomenout, nevím jestli je to jen vzpomínka, která mela zustat v podvedomí, nebo jsem si neco vsugerovala? Mám pocit, že to byl život, v kterém se mi dostalo určitého duchovního vedení. Ale mohu se mýlit. Snad mi váš čas, strávený u intiitivního písma pomuže najít klid. Dekuji velmi, velmi pekne.

Odpověď: Zdena Švancarová | E-mail | 19. března 2009 v 12:10 | Dobrý den p. Boženo, V Egyptě jste skutečně žila.Byla jste mladá, velmi krásná a byla jste vnitřně velmi čistá duše. Nosila jste bílé oblečení. Tady je vzkaz z Univerza:,,Hledáš dítě mé lásku, kterou jsi si tehdy moc přála, ale nepřišla. Byla jsi velmi smutná a tato vzpomínka se Ti pokaždé vrátí, když se cítíš osamocená. Hleď ženo, a podívej se dobře, muže kterého jsi si nevybrala je u tebe.,, Když se zamyslíte nad tím, měla jste tehdy vedle sebe muže kterého jste si sama nevybrala, tento život pro Vás je o tom abyste tento život vzala do svých rukou a životního partnera si vybrala dle svého srdce. Zdal-li jste to v tomto životě učinila nechám už na Vás. S pozdravem.


010 –Reference Božena | 19. března 2009 v 20:07 |  Musím ŕíci, že mi síla intuitivního písma vyrazila dech. Dovolte mi, prosím, abych vám poskytla zpetnou vazbu. Zvažovala jsem otázku, která byla pro mne nejduležitelší a zvítezil vztah k Egyptu, nechtela jsem váš dar zneužívat a klást další dve pro mne duležité otázky. A víte, co se stalo? Síla, na kterou jste napojená, mi odpovedela na vše. Kam jsem se ve svém vývoji kdysi dostala a kam se chci vrátit a proč mám pocit, že v každém muži hledám jednoho konkrétního určitého muže z dávné minulosti. Dekuji. S přáním krásných dní….Božena.

Dotaz : TEREZIA  | E-mail | 17. června 2009 v 14:11 | Reagovat

MILA P.ZDENKO RADA BYCH VAS POPROSILA O RADU A POMOC NEJSEM NA TOM FINAČNĚ DOST DOBŘE CHCI VAS POPROSIT JESTLY BY STE NENAHLEDLA POMOCI INTUINTIVNIHO PISMA PROČ MAM BOLEST NA HRUDI A KDE JE PRAVA PŘIČINA TOHO NEVIM JESTLY JSEM NĚCO NEPOCHOPILA NEBO NĚKOMU NEODPUSTILA,SOBĚ?NEBO SE TO TYKA PARTNERSKYCH VZTAHU.BUDU VAM MOC VDĚČNA ZA KAŽDOU RADU A POMOC PŘEJI HEZKY SLUNEČNI DEN.T.

Odpověď Zdena Švancárová Zdena  | E-mail | Web | 19. června 2009 v 14:52 | Pani Terezia,
Vaše dotazy jsou na místě, přesně tušíte, co Vás bolí a proč to bolí, je to minulost. Bylo Vám ublíženo a vy jste se lekla lásky a dodnes se bojíte otevřít vztahu a naplno prožívat. Když Vám někdo nabízí lásku, jste milá, vstřícná, ochotná a laskavá, ale ta láska nejde do vašeho vnitra, okamžitě to uzavřete jako nějaký nerv. A proto se toto může dostat až do fyzického těla a prožívat naplno fyzicky tuto bolest. Na Vašem místě bych skutečně odpustila všem a sobě hlavně, a začala sama sebe podporovat. Je na čase aby jste se sice spoléhala na sebe a také si to uvědomila a přijala to s láskou a s tím i žila. Není to lehké viďte, ale jste velmi citlivá a šikovná a strach Vám nedovolí abyste se dokázala  takové maličkosti.  Jste před cílem a ono Vás to nechce pustit dál. Toto může u Vás trvat i dobrých 3 roky aby jste se z toho dostala. Je důležité změnit postoj k životu, i když ho žijete navenek správně ale z vašeho vnitra je to trápení, nežijete tak jak byste chtěla, tak se nebojte a změňte to, co už jste dávno chtěla. A co se týká fyzického těla, začněte si hlídat svůj dech a během dne se naučte dýchat pěkně zhluboka.
Pohled do Vašeho těla na dálku /toto není intuitivní písmo ale napojení  na celkový Váš vztah, nejdu do detailu/
Paní Terezko,
Jste velmi vyčerpaná a chybí Vám mnoho energie a nestačí se Vaše tělo zotavit. Hodně jste v životě na sobě zanedbala a tak rychlou regenerací  Vám nikdo neudělá. Ale to nevadí, můžete to sama časem napravit. Vy máte skutečně fyzické problémy těla, a proto by nebylo na škodu zajít i k lékaři. Je tam toho více co by se mělo dát do pořádku ve Vašem těle, ale abych Vás nelekala, není tam nic co se týká nějakých těžkých onemocnění , to ne Terezko, ale že by jste své tělo měla skutečně srovnávat a dávat dohromady, já Vám přeji krásného zdravíčka a hodně štěstí v životě. Abyste měla tolik energie aby to k vám přitáhlo i penízky.
S pozdravem Zdena Švancarová


011 Reference: TEREZIA | E-mail | 19. června 2009 v 18:41 | MILA ZDENI.
MNNOHO KRATE VAM DĚKUJI ZA VAŠI POMOC A VYJADŘENI K MEMU PROBLEMU JE TO TAK JAK PÍŠETE .

Dotaz: Dobrý den paní Zdeno, jmenuji se Blanka-53let(vodnářka), jsou to již 3roky co od nás odešel manžel a 2roky-co mi nečekaně umřela mamka…Chtěla bych se zeptat a poradit, proč se mi o nich hodně často zdají živé sny a co s tím mám dělat!? Též mě poslední dobou dost zajímá astrologie,numerologie,věštba,ezoterika apod.-mám nakoupeny knihy, karty,magické produkty a ráda se tím odreagovávám…ráda poslouchám paní Košanovou,paní Martinu z pořadu „volejte věštce“ a chtěla jsem se zeptat, protože mám také i docela dobrou intuici, jestli bych se něčemu takovému mohla věnovat profesionálně? Děkuji za odpověď a přeji hodně štěstí-úspěchů. S pozdravem BB – krásný, sluníčkový den 

Vykladvestby | E-mail | Web | 14. března 2009 v 13:30 |Odpověď: Paní Blanko, sice Vaše dotazy jsou spíš k osobní konzultaci, ale pokusím se Vám to nastínit, odpověď na Vaše dotazy z Tarotových karet.

Živé sny se vám zdají proto, že jste se nevyrovnala s minulostí a očekává se od Vás změna, a to přístupu sama k sobě. Zatím karty ukazují, že jste se zatím ještě nerozhodla, ale vidím, že už začínáte o svém životě uvažovat a ledacos v sobě měníte, stačí jen udělat první krok a odvážit se dělat věci, kterých jste se předtím bála. Dále karty ukazují, že hodně dáte na lidi, kteří mají větší slovo, a přitom sama víte, že svou vlastní intuicí vnímáte moc dobře, jen se rozhodnout začít něco dělat. Sny Vám ukazují, že jste senzitivní. Ptáte se, co máte dělat – je to ještě skryté, vše se vám ukáže v budoucnosti, je to Vaše vnitřní bolest z minulosti, kterou pak budete transformovat na krásné a radostné srdce, což vede k ozdravení a opět je práce na sobě, která vás čeká. Dále po překonání této Vaší úlohy byste se mohla věnovat profesionálně kartám poté, co odstraníte tuto bolest, kterou máte někde uvnitř hluboko v srdci, a pak tam máte příjemnou změnu a zisk. Budu se těšit někdy i na osobní schůzku. Zatím s pozdravem Zdena Švancarová

012 Reference: Blanka B. | E-mail | 15. března 2009 v 3:58 | Děkuji Vám paní Zdeno za vysvětlení a ujasnění, protože jste vlastně jenom potvrdila-nějak tak jsem si to též vysvětlovala, moje myšlenky! A máte velkou pravdu, že mám stále v srdci velkou bolest, ale mám 2 dospělé-úžasné syny, kteří mi moc pomáhají-abych vše lépe zvládla…Jsem ve skutečnosti celoživotní optimistka, tak se snažím věřit-i když mi to tentokrát jde nějak pomaleji, že bude zase líp! Vždyť všechno má svůj začátek, ale i konec…jste sympatická žena-mějte se fajn a snad někdy naviděnou. S pozdravem Blanka B.


Dotaz: Šárka | E-mail | 15. března 2009 v 11:08 |Dobrý den, velmi pekne bych vás chtela požádat o vysvetlení mého iracionálne nevysvetlitelného vztahu k Egyptu. Neustále cítím potřebu se vracet k jeho dávným chrámum, neco tam hledám, ale nenacházím. Chci to pochopit, možná si vzpomenout, nevím jestli je to jen vzpomínka, která mela zustat v podvedomí, nebo jsem si neco vsugerovala? Mám pocit, že to byl život, v kterém se mi dostalo určitého duchovního vedení. Ale mohu se mýlit. Snad mi váš čas, strávený u intiitivního písma pomuže najít klid. Dekuji velmi, velmi pekne.

Odpověď: Vykladvestby | E-mail | 19. března 2009 v 12:10 | Dobrý den p. Šárko, v Egyptě jste skutečně žila.Byla jste mladá, velmi krásná a byla jste vnitřně velmi čistá duše. Nosila jste bílé oblečení. Tady je vzkaz z Univerza:,,Hledáš dítě mé lásku, kterou jsi si tehdy moc přála, ale nepřišla. Byla jsi velmi smutná a tato vzpomínka se Ti pokaždé vrátí, když se cítíš osamocená. Hleď ženo, a podívej se dobře, muže kterého jsi si nevybrala je u tebe.,, Když se zamyslíte nad tím, měla jste tehdy vedle sebe muže kterého jste si sama nevybrala, tento život pro Vás je o tom abyste tento život vzala do svých rukou a životního partnera si vybrala dle svého srdce. Zda-li jste to v tomto životě učinila nechám už na Vás. S pozdravem. Zdena Švancarová

013 ReferenceŠárka| 19. března 2009 v 20:07 |

Musím říci, že mi síla intuitivního písma vyrazila dech. Dovolte mi, prosím, abych vám poskytla zpětnou vazbu. Zvažovala jsem otázku, která byla pro mne nejdůležitější a zvítězil vztah k Egyptu, nechtěla jsem váš dar zneužívat a klást další dvě pro mne důležité otázky. A víte, co se stalo? Síla, na kterou jste napojená, mi odpověděla na vše. Kam jsem se ve svém vývoji kdysi dostala a kam se chci vrátit a proč mám pocit, že v každém muži hledám jednoho konkrétního určitého muže z dávné minulosti. Děkuji. S přáním krásných dní…. Šárka B. | E-mail | 14. srpna 2009 v 12:06 |