Poselství naděje a důvěry

Moji drazí,

Přicházeli jste ke mně s důvěrou a láskou. Hledali jste u mě pochopení, pomoc, útěchu a nejen to, hledali jste také Vaše cesty, po kterých jste byli připravení jít. Mám k Vám neustále, i v této době, otevřené srdce a modlím se k Nebeskému otci a Nebeské matce, tak jak jsem to dělala, když jsem Vám seděla tváří v tvář.

Vidím Vás jako čisté bytosti, narozené do tohoto světa, se všemi Vašimi otázkami a odpověďmi, které jste si s Sebou na tento svět přinesli. Vidím tu upřímnost a obavy ve Vašich životech. Vidím Vaše starosti o Své nejbližší, ve Vašich rodinách i těch, kteří jsou Vám vzdálení.

S láskou mi padají slzy, protože se modlím za Vás, za Vaše rodiny, abyste nepodlehli smutkům a obavám, ale abyste zůstali sami sobě věrní. Spojují se s Vámi se všemi, co jste hledali u mě pomoc, a to světlem a láskou pro ochranu, zdraví a víru v lepší dnešek a tím i lepší zítřek.

Dovolila jsem se v Mé nejčistší lásce a pokoře obrátit se na naše Nebeské rodiče, a položila jsem jim tuto otázku: Nebeský otče a Nebeská matko dovoluji se Vás ptát v pokoře a úctě „Jak máme vnímat tuto situaci ve které se nacházíme spolu s celým světem“. Zde je odpověď v podobě intuitivního písma, o které se chci s Vámi podělit.

V lásce Zdena Švancarová,                                         v Praze 29. března 2020

.

Poselství naděje a důvěry/ Intuitivní písmo

Světlo slunce je nyní na obzoru a vaše srdce pohladí nadějí, že vše je v pořádku. Žádné obavy nemějte, ale hledejte tento čas řešení na otázky, které jste si doposud nepoložili. Hledejte a najděte odpovědi mnozí. Vždyť ve vás je světlo, za kterým jste za mnou přišli a světlo opět svitne, ale jiné, lepší. Svět se změní, protože vás budu provážet změnami. Sestoupil jsem na Zem, abyste mě mnozí poznali. Nejsem sám, je tady ve světě mnoho zástupu andělských pomocníku a poslové, co vás budou učit novým věcem. Nezatracujte se a nehledejte v sobě chybu, protože vy nejste sami, jste se mnou. Já vás cítím, cítím každou emoci, obavy či strachy. Zadejte si v sobě slib, jakou cestou chcete v sobě dosáhnout cíle a kterou cestu jste si vybrali a Já vám dám poselství, co je dobré pro vás. Vždy včas se vše dozvíte. Neztrácejte naději. Hledejte si činnost, která svědčí vaši duši ne vaši společnosti, tehdy dáte tomu světu vše, co potřebuje. Vaši partneři vás milují, ale hledají v sobě cestu útěchy a proto bloudili. I těm se zjeví cesta usmíření v srdci. Během dvou let se dostanete na novou koleji života. Je to kolej nového pocitu, smyšlení, rozhodnosti, co je pro vás dobré. Hodně dveří se vám otevřou a budete mít možnost, každý najít si svůj směr. Každý, nebude zbloudilých, ale jenom v zodpovědnosti toho, čeho jste chtěli dosáhnout ve svém životě. Tato nemoc pomine včas, v tom období, když už se v srdci nebudete obávat o svůj život. Světlo, světlo naděje a důvěry je to co ucítíte ve svém nitru, ucítíte mě, světlo Nebeského otce a Nebeské matky

Tags: No tags

Comments are closed.