Intuitivní písmo při spojení se zemřelými.

Má práce je založena na víře v absolutní (neomezenou) všeobjímající lásku. Napojuji se přímo na Boží podstatu, kde mne ona sešle tu duši zemřelého, se kterou je potřeba vyřešit daný problém s klientem. To znamená, že jsem prostředník mezi hmotným a nehmotným světem. Skrze mě, komunikuji nebo předávám vzkazy duším zemřelých a naopak. Po dořešení problému, posílám tyto duše do světla. Vše probíhá se svolením Boží podstaty. Je to sice náročná práce, ale vím a uvědomuji si, že moje práce je důležitá nejen pro klienty, ale hlavně pro duše zemřelých, aby dosáhly klidu a míru.

Intuitivní písmo – VZKAZY

Přejete si vědět, jak se mají vaši blízcí na druhém břehu? Připravte si pro ně dopis, který bude obsahovat Vaše sdělení, co jim chcete vzkázat a co byste chtěli od svých blízkých se dozvědět. Tento dopis je důležitý pro propojení s jejich světem.

Tags: No tags

Comments are closed.