Příběh z poradny – Boží láska byla na její straně

Pomoc Boží lásky prostřednictvím intuitivního písma

Pozdravila jsem svou klientku a vybídla ji, aby se posadila za stůl proti mě a ona mi začala klást otázky. Jenže já jsem najednou přestala vnímat význam jejích slov. Jakmile jsem se jí totiž podívala do očí, prolétlo mi během několika vteřin hlavou vše, čím se zaobírala. Zároveň jsem vnímala, že má každé oko jiné. Fyzicky naprosto stejné, ale duchovně jiné. Hned jsem cítila tuto rozdílnost jedné a druhé části těla. Z její otázky jsem zachytila, že se ptá na pravou nohu. Zeptala jsem se jí tedy, co má s pravou nohou. Odpověděla mi, že jí natekla a že neví, od čeho to má. Zadala jsem tedy na papír její otázky. V souvislosti s tím, co jsem viděla v jejích očích, jsem se jí zeptala: “Paní, prosím vás, neděláte také do duchovna?”

Odpověděla, že ano. Tím jsem se vlastně ujistila že to, co jsem silně prožila, není jen náhoda. Už jsem se jí dále na nic neptala a pustila jsem se do intuitivního písma, abych jí mohla dát odpovědi na její otázky. Zpočátku jsem psala svým obvyklým tempem a poselství pro moji klientku nebyla ničím rušena. Najednou jsem ucítila silnou obavu o tuto ženu. Okamžitě jsem dostávala návody, jak si má tato žena pomoci. Dozvěděla jsem se, že na tuto ženu byla uložená od nějaké osoby, cizí těžká energie, co si nějakým způsobem přenesla na sebe. Dostala jsem pro ni také odpověď, co bylo duchovní příčinou jejích potíži, ale především odpověď, jak se toho všeho zbavit, jak se očistit, jak se uzdravit. Když jsem jí toto vše přečetla a předala vzkaz, okamžitě věděla, kdo a co to má všechno na svědomí. Rozuměla naprosto každému slovu, i když mně samotné některé vzkazy byly zcela nepochopitelné.

Během rozhovoru jsem jí řekla, že cítím, že celá její levá strana je jakoby postižená a to včetně levého oka, ačkoliv fyzicky není nic vidět. Tato žena mi potvrdila, že cítí celou svou levou část těla tak, jak ji popisuji. Věřím a vím, že se tato klientka se očistí od této těžké energie, které ji nepatřilo, neboť jsem shledala, že má naprosto krásnou duši a víru v sebe. Určitě právě proto dostala přesný návod od Boží podstaty, jak si pomoci. Boží láska byla na její straně a tento zážitek ji posílil při její další duchovní práci.

Tags: No tags

Comments are closed.