Crowleyho Tarot

V balíčku naleznete zpravidla 78 Tarotových karet.

(Krom Crowleyho Tarotu, kde se jich nachází 80; a jiných “pseudotarotových karet”, kde se jejich počet značně liší dle pojetí autora).

Tyto karty se dělí do dvou dalších skupin, a to na:

 • Velká Arkána
 • Malá Arkána

(Slovo “Arkána” – od slova arcanum = tajemství –  , má svůj původ v latinském slově arcanus znamenajícím uzavřený nebo utajovaný)

Velká  Arkána je považována za “Srdce Tarotu”. Každá z jejích ilustrací je alegorickým znázorněním rozdílných stavů bytí  na cestě duševního pokroku. Karty Velké Arkány ukazují jako celek vývoj od postavení “novice” k zasvěcenci a k “Mistru Tarotové nauky”.

Kromě toho, že karty mají svoje vlastní významy, mohou být seřazeny do určitých skupinek, které pak mohou být dalším vodítkem při výkladu. 22 karet Velké Arkány lze považovat za reprezentanty stadií či stupňů lidského života – Počínaje Bláznem (nevinné novorozeně), až po všezahrnující symbol Světa (dokončení, dovršení).

Dělení do dvou skupin:

 • Prvních 11 karet (0 Blázen – X. Kolo Osudu) – první polovina života, se týká spíše pohledu směrem ven, jsou zaměřeny do říše pozitivního činu a rozvoje.
 • Druhých 11 karet (XI. Spravedlnost – XXI. Svět) – druhá půle života, naopak je spíše pohledem dovnitř, jsou spíše meditativní a klidné a soustřeďují se daleko více na vnitřní rozvoj.

Dělení na tři skupiny po sedmi kartách:

 • První skupina – materiální svět (I. Mág – VII. Vůz) – se týká sféry materiálního světa : hmotných statků, voleb, jež odrážejí a ovlivňují fyzický život, a vyššího vzdělání.  Týká se situací spojených se závazky danými společenskými zákony, jako svatbou, úspěchem, vyšším vzděláním a rodinou.
 • Druhá skupina – intuitivní myšlení (VIII. Síla – XIV. Mírnost)  – se zabývá sférou intuitivní mysli, tedy věrností, svobodnou vůlí, láskou a jejím přetvářejícím účinkem a psychickým porozuměním. Soustředí se spíše na jednotlivce než na společnost a světské záležitosti. Tyto karty vypovídají více o tom, jak se cítíte, než jak uvažujete.
 • Třetí skupina – oblast změn (XV. Ďábel – XXI. Svět)  – je kombinací dvou předchozích skupin a představuje sféru činů a přeměn. Obsahuje ty nejdůležitější a nejmocnější karty, protože Vás mohou stimulovat nebo měnit Vaši současnou cestu Životem. Jsou nejváženější, neboť přesahují oblast společnosti a zájmy jednotlivce. Představují univerzální zákony a záležitosti , jež mohou přivodit okolnosti a události vedoucí ke změně života nás všech.

Některé symboly užité na kartách je nutno brát jako stěžejní a je nutné je brát jako podstatné pro základní význam Tarotu. Každý detail každé karty považujte za smysluplný symbol, dokonce i když se jedná o směr vanutí větru, postavení figur, či zvířata zastoupená na kartách. Smysl může dávat byť jen kámen na cestě, nebo trs trávy v pustině. Každá karta obsahuje celou řadu prvků, které je třeba brát v úvahu při interpretaci jejího celkového významu.

Malá Arkána se dále skládá rovněž  ze dvou sekcí  – a to:

 • Arkána 1-10
 • Dvorní karty

Malá Arkána se opět rozlišuje na 4 skupiny:

 • Meče
 • Hole
 • Poháry
 • Mince

Z tohoto rozdělení každá zastupuje 4 živly:

 • Meče – Vzduch
 • Hole – Oheň
 • Poháry – Voda
 • Mince – Země

Z tohoto rozdělení odvozujeme co která skupina zastupuje:

 • Meče – Vzduch: psychický a intelektuální stav
 • Hole – Oheň: kariéra
 • Poháry – Voda: emoce
 • Mince – Země: materiální stav

Ve výkladu znázorňuje:

Velká arkána – stavy bytí =  psychický, emocionální a duševní stav ve kterém se nacházíte v dané situaci.
Malá Arkána – události které mají přímý vliv na danou situaci.

Více zde: https://www.vykladvestby.com/crowleyho-tarot/

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment