Ženy narozené ve znamení Blíženců 21.5. – 21.6.

16.06.2010 00:22

PRACOVNÍ HOROSKOP ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ BLÍŽENCŮ.
Inteligentní ženy mající dvojí identitu, dvě zaměstnání, hovoří dvěma světovými jazyky, mají alespoň dva rozdílné zájmy, jsou excelentní řečníci a milují změnu. Jejich mnohostrannost z nich
dělá velmi atraktivní jedince. Orientují se v literatuře, politice, mytologii, psychologii, ekonomice… Na pozadí jejich konání je silná potřeba, nebýt vnímána “pouze jako žena”, ale jako inteligentní a zajímavý jedinec.
Ženy narozené v tomto znamení pomocí svého šarmu a důvtipu vyřeší i poměrně prekérní pracovní situace. Potřebují společnost lidí a nových podnětů. Naprosto odmítají stereotyp a monotónní pracovní styl. Dar výmluvnosti je řadí k výborným vyjednávačům s perspektivou prodat i neprodejné. Díky své proměnlivosti a pohyblivosti je obtížné je někam zařadit. K vnitřnímu pocitu spokojenosti potřebují nejen spořádanou a moderní rodinu, ale především vlastní seberealizaci. Ženy, které jsou mladistvé a vždy vypadají mladší než ve skutečnosti jsou.
Jaké jsou ženy Blíženci v pracovním procesu?
 • mnohostranné
 • pohyblivé
 • výřečné
 • netrpělivé
 • nevypočitatelné
 • temperamentní
 • proměnlivé
 • rychlé
 • vychytralé
V jakých oborech se nejčastěji realizují?
 • propagace a reklama
 • tiskové mluvčí
 • média – film, rádio, televize: novinářky, zpravodajky, herečky, moderátorky
 • překladatelky
 • daňové poradkyně
 • telefonistky
 • spisovatelky – brilantní práce se slovy
 • advokátky
Známé představitelky tohoto znamení:
Libuše Šafránková, Marilyn Monroeová, Rosalind Russellová, Francoise Saganová, Wallis Simpsonová, Kylie Minogue.
K tomu, aby byla žena Blíženec úspěšná potřebuje:
 1. Uspokojit svoji touhu po KOMUNIKACI
 2. TÝM složený z přirozeně inteligentních a komunikativních kolegů
 3. PLÁNOVACÍ NÁSTĚNKU, MANAŽERSKÝ DIÁŘ, zásobník na vizitky, FLIP-CHART vedle pracovního stolu, KNIHOVNU plnou odborné literatury
 4. Vlastní TELEFONNÍ ÚSTŘEDNU, kterou by využívala i k soukromým účelům, alespoň dva mobilní telefony
 5. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, ve kterém bude neustále zvyšovat svoji odbornost a čerpat nové informace – semináře, přednášky
 6. INTELEKTUÁLNÍ STIMULACI ve formě náročných úkolů dárečků, vstupenek na kulturní akce
 7. Uplatnit své vynikající předpoklady k neustálým ZMĚNÁM
 8. MOBILITU – cestování, stáže, služební cesty, mobilní kancelář
 9. Mít možnost využít svůj talent VÝMLUVNOSTI při obchodním jednání
 10. INTELIGENTNÍ KLIENTELU a moderní pracovní prostředí
 • Kancelář: moderní, světlá, rozlehlejší, vzdušná se skleněnými a kovovými doplňky, moderní obrazy, měkké sezení
 • Služební auto: pohodlné, reprezentativní, s telefonem, originální barva
 • Pracovní image: mladistvý vzhled, precizní jemné líčení, důraz je kladen na doplňky – šátečky, kabelky, brýle, boty různých tvarů, barev, stylů,.. preference decentního stylu oblékání – kostýmky zajímavých střihů a barev
 • Žena Blíženec komunikuje: neustále
 • Myslí: rychle, vtipně, nesoustředěně, povrchně, má výbornou dispozici k učení se cizím jazykům, má čich na novinky – nadčasovost
 • Vyjadřuje se: ke všemu, vtipně, kultivovaně, excelentní řečník – hbitý jazyk, brilantně vládne slovy, někdy až sarkastický humor a poznámky, má příjemný zvučný hlas
 • Volí taktiku: chytrost – až vychytralost: chytrá horákyně
 • Píše: neustále si píše poznámky, dopisy, zprávy, má plný diář…
  písmo je rychlé, skákající, ubíhající doprava, vertikální, nepravidelné, středně velké s převahou horních délek, podpis je většinou méně identický s textem
 • Jejím nedostatkem: nezodpovědnost, nedůvěřivost a intrikování
 • Irituje ji: nevzdělaní lidé, stagnace a nuda, nedokončená komunikace, opožděné dopravní prostředky – letadla, autobusy
 • Žena Blíženec je mladá šarmantní dáma, která vítězí díky své přirozené inteligenci, informovanosti, důvtipu a výřečnosti.
 • Životní krédo: Být natolik informovaná, aby mohla umluvit každého a prožít tak nezávislý život podle svých potřeb a přání!

Ženy narozené ve znamení Raka 22.6. – 22.7.

16.06.2010 00:24

PRACOVNÍ HOROSKOP ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ RAKA.

Citlivé ženy mající dar empatie. Neustále se pohybují mezi snem a realitou. Ve skutečnosti jsou to velmi houževnaté, charakterní ženy, schopné maximálního nasazení, setrvačnosti a výkonnosti.
Jen málokdo je však dokáže přesvědčit, aby dělaly to, co samy dělat nechtějí.
Ženy narozené v tomto znamení pomocí své citlivosti a schopnosti vcítit se do druhých zvládají všechny každodenní situace. K maximálnímu pracovnímu výkonu potřebují stabilizující, uklidňující rodinné zázemí a bezpečí. Obtíže jim může působit aklimatizace na nové podmínky. Jejich reakce mohou být velmi opatrné, váhavé a zpátečnické. Jen málokdy projeví otevřený odpor nebo snad jen v náznacích agresi. Udržují tajemství. Nesnáší kritiku, výsměch a ironii. Jsou spořivé, ostýchavé a náladové. Jejich nejcennější vlastností je trpělivost.
Jaké jsou ženy Raci v pracovním procesu?
 • neobyčejně schopné
 • zodpovědné
 • spolehlivé
 • vytrvalé
 • přístupné
 • vlídné
 • citlivé
 • náladové
 • ostýchavé
V jakých oborech se nejčastěji realizují?
 • umění: malování, zpěv, sochařství, oděvní návrhy, bytová a zahradní architektura
 • finanční poradenství – bankovnictví, zprostředkování půjček, pojištění domácnosti
 • výroba, skladování, konzervování potravin – stravování
 • učitelky, vychovatelky, pečovatelky, lékařky, psycholožky, sociální služby
 • realitní činnost, reklama a podpora prodeje
 • majitelky nebo provozní v hotelech, restauracích, jídelnách
Známé představitelky tohoto znamení:
Helena Vondráčková, Gina Lollobridgida, Liz Taylorová, Lady Diana princezna z Walesu, Helen Kellerová, Pearl Bucková, Liv Tylerová.
K tomu, aby byla žena Rak úspěšná potřebuje:
 1. Uspokojit svoji touhu po BEZPEČÍ
 2. TÝM složený z rodinných příslušníků nebo citlivých a jemných lidí, preference ženského pracovního kolektivu
 3. PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ PLAT a PRACOVNÍ SMLOUVU na dobu neurčitou, dostatek finančních prostředků
 4. Jasně specifikovanou PERSPEKTIVU a KARIÉROVÝ RUST
 5. Možnost čerpat HYPOTÉKU k zajištění rodinného bydlení a zázemí
 6. PEČOVAT a OCHRAŇOVAT druhé
 7. V blízkosti kanceláře by se mělo nacházet spektrum příjemných KAVÁREN, RESTAURACÍ…
 8. Dostatek prostoru pro soukromé aktivity: TELEFONÁTY, NÁKUPY, HOLIČ, CESTOVÁNÍ, NÁVŠTĚVY UMĚLECKÝCH AKTIVIT například galerií, koncertů
 9. Zažívat POCIT, že je potřebná
 10. Neplánovanou akci, při které se jednou za čas bezprostředně UVOLNÍ
 • Kancelář: romantickou, světlou, teplou, plnou květin a drobných doplňků, pohodlný nábytek, spoustu knih a obrázků, foto-galerie rodiny
 • Služební auto: ráda přenechává řízení mužům, auto rodinného typu, bezpečné, prostorné, pohodlné
 • Pracovní image: ženskost, pečlivost, střídmost, koupelna a kabelka přeplněná nejrůznějšími výživnými krémy, luxus s prvky romantismu
 • Žena Rak komunikuje: smířlivě, plaše, ostýchavě žensky
 • Myslí: intuitivně, empaticky, vnímavě, subjektivní myšlení mnohdy ovlivněné imaginací a hlubinnými prožitky, výtečná paměť, ženský instinkt
 • Vyjadřuje se: zdrženlivě, zdvořile, jemně
 • Volí taktiku: ženskou, slzy, staré osvědčené triky, obranář
 • Píše: romantické, dlouhé dopisy, básně, písmo je pomalejší, plynulé, zaoblené, plné, používají různá obohacení, pravidelné, stojící nebo mírný sklon vlevo, středně velké s převahou střední a spodní zóny, podpis je většinou čitelný
 • Jejím nedostatkem: náladovost, snížená odolnost vůči stresu, urážlivost, vztek, dětinskost, emocionální vydírání
 • Irituje ji: nestabilita, změny, stěhování, rodinné rozepře, odmítnutí její péče a pohostinnosti, rozvod
 • Žena Rak je okouzlující bytost, která vítězí díky své přirozené emocionální inteligenci, solidnosti, píli, spolehlivosti a potřebě mít věci pod kontrolou.
 • Životní krédo: Být natolik v bezpečí a finančně zajištěnou, aby mohla pečovat a ochraňovat každého, kdo to potřebuje a prožívala tak nezávislý život podle svých potřeb a přání!

Ženy narozené ve znamení Panny 24.8. – 23.9.

16.06.2010 00:27

PRACOVNÍ HOROSKOP ŽENY VE ZNAMENÍ PANNY.

Inteligentní, se smyslem pro řád a povinnost, seriózní, loajální a oddané, takové jsou Panny. Žena narozená ve znamení Panny je zdrženlivá, pracovitá, bystrá, důkladná, uzavřená,ukázněná, střízlivá a důvěryhodná. Je realistka s jasným úsudkem, která v sobě neživí utopie o dokonalém světě a životě v něm. Její zvláštní senzibilita se projeví v pevném propojení s přírodou a léčitelskými schopnostmi. Zpravidla jsou šikovné, bystré, účelné a praktické obchodnice. Mají smysl pro povinnost, pořádek, ctnost a vzácnou schopnost odstupu. Jsou manuálně zručné, trpělivé a přesné. Obklopují se věcmi, které jsou užitečné, vkusné, praktické a spolehlivé. Touží po dokonalosti, vzdělanosti a vědění. Jsou velmi inteligentní s výjimečnými analytickými schopnostmi. Všechny informace si rády prověřují, vše rozebírají do posledního detailu. Celkově mají potřebu souladu a syntézy, ve smyslu integrování různých věcí do jednoho smysluplného celku.

Jaké jsou ženy Panny v pracovním procesu?

 • výkonné
 • přesné
 • logické
 • se smyslem pro detail
 • bystrého úsudku
 • pečlivé
 • dochvilné
 • zaměřené nejen na výkon, ale především na lidi
 • kritické
 • starostlivé
 • s hlubokým smyslem pro zodpovědnost
 • vnitřně silné
V jakých oborech se nejčastěji realizují?
 • lékařky a zdravotní sestry, učitelky – vzdělávací centra
 • psycholožky, spisovatelky
 • advokátky
 • zahradnice
 • obchod, mediální oblast – komunikační a informační centra
Známé představitelky tohoto znamení:
Ingrid Bergmanová, Královna Alžběta I., Greta Garbó, Sophie Lorenová, Agatha Christie, belgická princezna Paola, Matka Tereza, Hanka Zagorová, Dagmar Kludská, Dana Zátopková, Cameron Diaz.
K tomu, aby byla žena Panna úspěšná potřebuje:
 1. Svůj TRANSPARENTNÍ ŘÁD, SYSTÉM, PRAVIDELNOST a RUTINU.
 2. TÝM, který tvoří kolegové na úrovni.
 3. Mít dostatek příležitostí PEČOVAT O DRUHÉ.
 4. PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM s příslibem speciálních odměn a benefitů za výkonnost a loajalitu, zvláště významně ocení privátní nadstandardní péči u alternativního lékaře.
 5. PRAKTICKOU A ČISTOU KANCELÁŘ, ve které bude mít prostorný pracovní stůl, pohodlnou a zdravotním atestům vyhovující židli, knihovny na administrativu, lednici a malou kuchyňku. V blízkosti kanceláře by se měla nacházet prodejna zdravé výživy, restaurace pro vegetariány a Centrum duševního klidu k odpoledním meditacím nebo lekcím jógy.
 6. Uspokojit svůj vnitřní pocit, že nikdo nedokáže plnit pracovní úkoly tak perfektně, kvalitně a s takovými výsledky jako ONA.
 7. Dosáhnout maximálního vzdělání ve svém oboru, aby se mohla cítit DOSTATEČNĚ FUNDOVANOU a podávat tak ještě profesionálnější výkony.
 8. ODHALIT a posléze ODSTRANIT POKRYTECTVÍ v pracovním prostředí nebo procesu.
 9. KRITIZOVAT, kritika je pro ní natolik přirozenou jako pro ostatní dýchání. Sama sobě je nepřísnějším kritikem – je k tomu dobře disponována, má ostré vidění a umělecký vkus.
 10. MÍT STÁLE DOSTATEK PRÁCE…
 • Kancelář: čistou, přehlednou, skromnou, ergonomické vybavení, přírodní materiály, sociální zázemí – separované WC, sprchu, kuchyňku s lednicí a zásobníkem pramenité vody
 • Služební auto: střední třídy, bezpečné, jezdící na ekologický benzín
 • Pracovní image: přirozenost, klasický – přírodním materiálům a kosmetice otevřený styl
 • Žena Panna komunikuje: uvážlivě, s důrazem na obsah, informativně, inteligentně
 • Myslí: analyticky, kriticky, metodicky, prakticky, logicky, se zaměřením na detail
 • Vyjadřuje se: s přirozenou autoritou a obdivem
 • Volí taktiku: rafinovaná – zanalyzuje si protihráče, brilantně odhalí jeho slabá místa a nedostatky a ve správném okamžiku použije potřebné informace
 • Píše: drobnější písmo, úzké tvary, uspořádané, čitelné, pravidelné, střední rychlosti
 • Potřebuje: cítit se zdravá, knížky a časopisy, vitamíny, telefon, sebevzdělávání, osobního lékaře nebo léčitele
 • Jejím nedostatkem: puntičkářství, kritizování, strach a nejistota, syndrom: vím všechno nebo já jsem ti to říkala…
 • Irituje ji: chaos, špinavé nehty a mlaskání, méně chytří lidé, zanedbané děti, všeobecně nedbalost, restaurace, které mají jednotvárný a zdravé výživě nevyhovující jídelníček, devastace životního prostředí a násilí páchané na lidech
 • Životní krédo: Být sama sebou, žít v každodenní realitě a mít kolem sebe blízké, kteří ji potřebují.

Ženy narozené ve znamení Lva 23.7. – 23.8.

16.06.2010 00:27

PRACOVNÍ HOROSKOP ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ LVA.

Sebejisté, důstojné, výjimečné, hrdé, temperamentní, kreativní a “královny”, to jsou Lvice.
Ženy narozené v tomto znamení jsou ctižádostivé a profesionální úspěch je silným motivačním prvkem jejich života. Žijí v realitě, jsou pragmatické a cení si zvyklostí a zákonů. Milují obdiv druhých, vystupují s grácií jako přirozené autority. Mají silnou vnitřní potřebu určovat svému okolí styl, zvyky, způsoby, módu. Potřebují velký prostor k seberealizaci. V pracovním týmu cítí zodpovědnost za slabší a méně schopné.
Jaké jsou ženy Lvice v pracovním procesu?
 • samostatné
 • bystré a rafinované
 • s výtečným organizačním talentem
 • s přirozeně vyvinutou dispozicí delegovat úkoly na druhé
 • krizové situace zvládají s úžasnou lehkostí bytí
 • spolehlivé
 • loajální
 • tvořivé a originální
 • vůdkyně
 • s potřebou být středem zájmu
V jakých oborech se nejčastěji realizují?
 • dramatické umění
 • politika
 • podnikání – majitelky firem nebo alespoň jsou manažerky ve vedení firmy
 • lékařství – psychiatrie
 • učitelky
 • profesionální manželky – reprezentují
Známé představitelky tohoto znamení:
Jacqueline Kennedyová – Onassisová, princezna Anna (Velká Británie), Coco Chanelová, Sylvie Vartanová, Madonna.
K tomu, aby byla žena Lvice úspěšná potřebuje:
 1. Uspokojit své VŮDCOVSKÉ SCHOPNOSTI
 2. TÝM, který bude oddaně obdivovat “královnu”. Královna s lehkostí bytí na své týmové kolegy deleguje úkoly, aby se mohla věnovat důležitým věcem.
 3. Mít dostatek příležitostí k POUČOVÁNÍ A UDĚLOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH A OSOBNÍCH RAD
 4. KRÁLOVSKÝ MĚSÍČNÍ HONORÁŘ
 5. Prostor pro KREATIVNÍ A ORIGINÁLNÍ SEBEREALIZACI
 6. Vlastní samostatnou KOMFORTNÍ KANCELÁŘ, v jejíž blízkosti se budou nacházet luxusní značkové obchůdky, galerie, kavárny, renomované salóny krásy
 7. Nadmíru OBDIVU a POTLESK za všechny své úspěchy
 8. Dosáhnout maximálního vzdělání ve svém oboru, aby se mohla pyšnit TITULEM před a za jménem
 9. PÓDIUM, na kterém by se zviditelnila a projevila svůj tvůrčí, originální a teatrální potenciál
 10. Dostatek PROSTORU PRO SEBE, výhody, výsady a zvláštní privilegia
 • Kancelář: komfortní, zářivá, se zlatými doplňky
 • Služební auto: luxusní limuzína vyšší třídy
 • Pracovní image: důstojnost, impozantní sportovně laděný šatník, vynikající střih vlasů, dokonale sladěný parfém a doplňky, maximální pozornost, čas a finanční prostředky jsou věnovány přirozeně elegantnímu vzhledu
 • Žena Lev komunikuje: sebejistě, dramaticky, přesvědčivě
 • Myslí: jako královna, velkoryse, pozitivně, bystře, rafinovaně
 • Vyjadřuje se: s přirozenou autoritou a obdivem
 • Volí taktiku: důstojnost, sebejistota a hrdost
 • Píše: plnými tvary, velké písmo, střední rychlost, často obohacené – přikrášlené, čitelné
 • Jejím nedostatkem: marnivost, sebestřednost, lenost
 • Irituje ji: nedostatek pozornosti a zájmu, chudoba, nevýraznost a každodenní šeď, být druhá v pořadí
 • Žena Lvice je impozantní bytost, plná sex-appelu a obdivu. Pohybuje se s elegancí a důstojností. Přirozeně je jemná, klidná a vyrovnaná. Ovšem vždy je připravená vyrazit k útoku a zaseknout drápky, které má ostré.
 • Životní krédo: Být královnou ve svém království a vědět, že jsem nejlepší

Ženy narozené ve znamení Vah 24.9. – 23.10.

16.06.2010 00:32

PRACOVNÍ HOROSKOP ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ VAH.
Elegantní, charismatické, diplomatické, chytré, společenské, spravedlivé, přizpůsobivé, úspěšné, důvtipné, komunikativní, nestranné, takové jsou ženy narozené ve znamení Vah.
Ženy toho znamení patří k žádaným a vyhledávaným na trhu práce. Brilantní intelekt, logika, argumentační talent a organizační schopnosti je vyzvedávají do vysokých pozic. Magický úsměv, ženskost a rafinovanost jsou zbraně, kterých rády využívají při dosahování svých cílů. V pracovním procesu vždy zvažují všechna pro a proti, aby mohly dospět ke konečnému rozhodnutí. Patří k velmi pracovitým, motivuje je finanční nezávislost a samostatnost. Vždy upřednostní práci s lidmi a v týmu.
Jaké jsou ženy Váhy v pracovním procesu?
 • loajální
 • taktní
 • opatrné
 • nestranné
 • houževnaté
 • analytické
 • logicky věcné
 • komunikativní
 • pracují s formou, strukturou, systémem
V jakých oborech se nejčastěji realizují?
 • politika
 • obchod
 • bankovnictví
 • umělecké směry
 • reklama
   
Známé představitelky tohoto znamení:
Novotná Jana, Linda McCartneyová, Margaret Thatcherová, Anita Roddicková, Brigitte Bardotová, Catherine Deneuveová, Eleonora Duseová, markýza de Montespan, Catherine Zeta-Jones, Brigitte Bardot.
K tomu, aby byla žena Váha úspěšná potřebuje:
 1. TÝM milých, slušných, přátelských a zajímavých kolegů.
 2. PŘÍJEMNÉ, HARMONICKÉ, SPRAVEDLIVÉ A BEZKONFLIKTNÍ pracovní prostředí.
 3. PRAVIDELNÝ NADSTANDARDNÍ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM, který umožní uspokojit všechny její náročné požadavky.
 4. PARTNERSKÉ OBCHODNÍ VZTAHY, které fungují na principu diplomatického jednání, loajality, důvěry a vzájemné úcty a obdivu.
 5. Dostatek prostoru pro OSOBNÍ a SPOLEČENSKÉ AKTIVITY
 6. Mít možnost OVLIVŇOVAT FIREMNÍ KULTURU – styl odívání, komunikaci, vybavení interiéru kanceláří, firemní dárečky….
 7. Vykonávat SMYSLUPLNOU PRÁCI, která je s souladu s vývojem doby, mít jasně nadefinovaný kariérový růst a neustále inovovat možnosti osobního a profesionálního rozvoje.
 8. Získat uznání za své mimořádné DIPLOMATICKÉ a STMELOVACÍ schopnosti.
 9. ROVNOPRÁVNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY pro všechny.
 10. Projevovat se jako ŽENA a SPECIALISTKA na VZTAHY!
 • Kancelář: moderní, vzorová kancelář, barevně sladěná, dokonale zařízená včetně nezbytných doplňků – lampy, obrazy…., s důrazem na objemnou knihovnu
 • Služební auto: vyšší střední třída v maximální výbavě s CD přehrávačem, decentní barvy
 • Pracovní image: okouzlující a přitažlivý vzhled, šarm, vždy upravená a elegantní, nákladný šatník a doplňky
 • Žena Váha komunikuje: inteligentně, přívětivě, uhlazeně, rétorický talent
 • Myslí: diplomaticky, objektivně, logicky, hledá kompromis, zvažuje vždy všechna stanoviska, aby si byla jistá a neudělala chybu
 • Vyjadřuje se: s grácií, vždy diplomaticky
 • Volí taktiku: chytře, bezkonfliktně, přesvědčuje, rafinovaně získává nepřátelé na svou stranu
 • Píše: elegantní rukopis, střední velikosti, čitelný, někdy používá ozdůbky, písmo je pravidelné, střední rychlosti
 • Potřebuje: společenský život, kvalitní hudbu, výtečný vzhled, rovnoprávný partnerský vztah, harmonii a klid
 • Jejím nedostatkem: sklon koketovat, touha po potlesku a obdivu, účelově využívaný přesvědčovací talent, sklon sebe podceňovat a druhé přeceňovat, paličatost
 • Irituje ji: neurvalost, arogance, násilí, nespravedlnost, bezpráví, zneužívání druhých
 • Životní krédo: Žít v rovnocenném partnerském vztahu, kdy ona i on si dělají své, ale oba mají společný cíl

Ženy narozené ve znamení Štíra 24.10. – 22.11.

16.06.2010 00:36

PRACOVNÍ HOROSKOP PRO ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ ŠTÍRA.

Vitální, magnetické, silné, subtilní, intenzivní, jedinečné individuality, hrdé, věrné, skrytě dominantní, temperamentní, vášnivé, bojovné, smyslné, instinktivní, s brilantní pamětí, seriózní,samostatné, takové jsou ženy narozené ve znamení Štíra.
Ženy, které potřebují prostor, ve kterém by realizovaly své strategické cíle a sledovaly proces proměny a vývoje.
Jaké jsou ženy Štíři v pracovním procesu?
 • systematické
 • chladně vyrovnané
 • spravedlivé
 • empatické, používají šestý smysl
 • rafinované
 • skryté individualistky
 • vytrvalé
 • oddané a loajální
 • trpělivé
 • opatrné
 • tajnůstkářské
V jakých oborech se nejčastěji realizují?
 • politika
 • věda
 • medicína, psychologie, psychoterapie
 • umění – dramatické, klasické, všechny směry: hudba, malování, divadlo
 • detektivní činnost
 • soudnictví
 • pohřebnictví
 • duchovní směry, léčitelství, alternativa
Známé představitelky tohoto znamení:
Marie Curieová, Indíra Gándhíová, Marie Antoinetta, Julia Robertsová, Demi Mooreová, Whoopi Goldbergová, Isabella Adamsová, Jodie Fosterová, Anne Giradotová, Ivana Andrlová, Marcela Březinová, Ester Krumbachová, Marta Kubišová, Petra Schwalzová-Pyšová, Sophie Marceauová
K tomu, aby byla žena Štír úspěšná potřebuje:
 1. DOMINATNÍ, STRATEGICKOU, MOCNOU pozici, která ji umožní realizovat její dlouhodobé životní plány. Je vytrvalá a trpělivě čeká, až nastane vhodná příležitost k vzestupu.
 2. SPŘÍZNĚNÉ a LOAJÁLNÍ “DUŠIČKY”, které ji přinášejí objektivní informace o stavu a vývoji ve firmě.
 3. PROSTOR A DISKRÉTNOST – mít vlastní trezor, pracovní stůl se zámky, přístup do počítačové sítě zabezpečený heslem, skryté telefonní číslo.
 4. POUŽÍVAT SVŮJ NEOMYLNÝ INSTINKT, který je přesnější než-li rozum.
 5. Dostatek prostoru pro OSOBNÍ ŽIVOT – respektování soukromí.
 6. Mít možnost ČELIT VÝZVÁM, SLEDOVAT PROCES VÝVOJE A OVLIVŇOVAT JEHO PRŮBĚH.
 7. ROVNOPRÁVNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY pro ženy a muže bez známek “sexismu”.
 8. Projevovat svůj SMYSL PRO SPRAVEDLNOST.
 9. Využívat svůj DAR RENTGENOVÉHO VIDĚNÍ se schopností prohlédnout každou faleš, klam, podvod.
 10. Přijmout svou mimořádnou VNITŘNÍ SÍLU a SCHOPNOST ČELIT KAŽDÉ PŘEKÁŽCE.
 • Kancelář: prostorná, pravděpodobně vybavená černým nábytkem nebo alespoň černými doplňky, tajemné obrazy s nádechem mystiky, poličky se spoustou drobných krabiček, trezor
 • Služební auto: bezpečné, tmavší metalízové barvy s důmyslným zabezpečovacím systémem
 • Pracovní image: důmyslně rafinované ženské oblečení, nedbale decentní s nádechem svůdnosti
 • Žena Štír komunikuje: nepřímo, maskuje, neverbálně – rentgenově upřeným pohledem většinou vyjádří vše, co potřebuje sdělit
 • Myslí: pronikavě, hluboce, zkoumavě, badatelsky, používá vhled, málokdy mění názory a postoje
 • Vyjadřuje se: tajemně, mrazivě, působivě, sarkasticky
 • Volí taktiku: neustálé kontroly, skryté do detailu naplánované protiakce, neproniknutelnosti
 • Píše: písmo mírně ztužené – neustálá kontrola, střední až drobnější, obohacené o detaily, plná střední zóna, důraz na spodní zónu písmen (plocha pod řádkem – váčky u y, j..), nestabilní – odráží emocionální prožívání pisatelky
 • Potřebuje: záhady, tajemství, erotiku, autentičnost, soukromí, učit se toleranci a trpělivost k lidským slabostem
 • Jejím nedostatkem: subjektivismus, předpojatost, mstivost, sklon k fanatismu
 • Irituje ji: uhlazenost, netečnost, zdánlivá spokojenost, povrchnost, pokrytectví
 • Životní krédo: Krize je šance, chyba je cenný zdroj informací a co mě nezabije, to mě posílí. Klíčem k dobrému životu je ze všeho nejdříve chtít to, co je nutné, a potom milovat to, co člověk chce

Ženy narozené ve znamení Střelce 23.11. – 21.12.

16.06.2010 00:39
PRACOVNÍ HOROSKOP PRO ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ STŘELCE.
Přátelské, usměvavé, optimistické, nekonvenční, nápadité, nezávislé, neklidné, zaměřené na budoucnost, s myšlením novátorů, s osobitým kouzlem a v neustálém pohybu, takové jsou ženy narozené ve znamení Střelce.
Ženy činu, které se potřebují neustále učit a vzdělávat. Ženy narozené v tomto znamení jsou úspěšné v každém zaměstnání. Zvládnou skoro každou profesi. Vítězí díky svému nezdolnému optimismu a smyslu pro humor. Vše kolem nich musí být v pohybu, plánují, inovují. Potřebují neustálý kontakt s lidmi a novými informacemi. Jejich profesionální život má obrovský rozhled, rozsah a perspektivu.
Jaké jsou ženy Střelci v pracovním procesu?
 • výborní organizátoři
 • disponují nevyčerpatelným množstvím energie
 • důvtipné a inteligentní
 • neposedné
 • přímočaré a upřímné
 • srdečné a velkorysé
 • upovídané a vstřícné
 • společenské
 • statečné
 • perspektivní
V jakých oborech se nejčastěji realizují?
 • sdělovací prostředky
 • zahraniční obchod
 • cestovní ruch – cestovatelky, průvodkyně, tlumočnice
 • psycholožky
 • esoterika
 • reklamní agentky
 • právničky a soudkyně – zastánkyně pravdy
 • političky
Známé představitelky tohoto znamení:
Tina Turner, Jane Fondová, Caroline Kennedyová, Edit Piaf, Liv Ullmannová, Maria Callasová, Kristina Švédská, Iva Huttnerová, Petra Buzková, Kim Basingerová.
K tomu, aby byla žena Střelec úspěšná potřebuje:
 1. uspokojit svoji touhu po NEZÁVISLOSTI, PRAVDĚ A SVOBODĚ
 2. pracovní tým, ve kterém budou vládnou PŘÁTELSKÉ VZTAHY A ATMOSFÉRA bez konkurenční rivality
 3. velký OSOBNÍ PROSTOR pro práci, vlastní realizaci a přátelé
 4. služební auto, telefon, počítač a především ZAHRANIČNÍ SLUŽEBNÍ CESTY
 5. PŘEDPLATNÉ DO SPORTOVNÍHO KLUBU nebo na soukromé hodiny aerobiku, jógy, karate, reiki nebo taijiquanu
 6. NEOMEZENÝ PŘÍSTUP NA INTERNET, předplatné velkého množství periodik a deníků, obrovská knihovna v kanceláři
 7. NADSTANDARDNĚ DLOUHÁ LETNÍ I ZIMNÍ DOVOLENÁ
 8. mít možnost CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – odborné a jazykové kurzy, speciální profesionální tréninky
 9. jednou za čas si dovolit MAXIMÁLNÍ PŘEHÁNĚNÍ, riskování a užívání si života i v rámci pracovního prostoru a času – mít možnost dělat si legraci
 10. neustále nad něčím přemýšlet, inovovat, plánovat, ZABÝVAT SE PROCESY, PRINCIPY, PRAVIDLY A EXPANZIVNÍM PLÁNOVÁNÍM BUDOUCNOSTI
 • Kancelář: zajímavá, velká, prostorná, pestrá, veselá, rozmanitá, s výhledem do otevřeného prostoru, s obrovskou knihovnou, ve které převažuje literatura faktu, police na kterých leží spousta trofejí ze zahraničích cest
 • Služební auto: rychlé, létající, výrazné barvy
 • Pracovní image: nezávislá, společenská a originální, žoviálně elegantní, náročná na kvalitu materiálu, střihu a stylu, většinou sportovně elegantní styl, převažují kalhotové kostýmky, s důrazem na doplňky
 • Žena Střelec komunikuje: otevřeně, zábavně, s každým
 • Myslí: nezávisle, filosoficky, holisticky, optimisticky, idealisticky
 • Vyjadřuje se: optimisticky a živě
 • Volí taktiku: na soupeře s vtipem a úsměvem, vyvolává v druhých pocit viny, potřebuje mít vždy navrch
 • Píše: rychle, větší písmo, pravý sklon, čitelně, dynamický a tlakový rukopis, zaplní většinou celou stránku, poskakující řádky
 • Potřebuje: nezávislost, cestování, společnost přátel, srdečnost, riziko, romantická dobrodružství, být neustále zamilovaná
 • Jejím nedostatkem: ráda slibuje a to souvisí s jejím sklonem příliš se angažovat, většinu slibů však není schopna dodržet, má potíž přizpůsobit se hranicím reality
 • Irituje ji: rutina, maloměšťácký způsob života – opovrhuje konvencemi, všechny formy omezení, život bez humoru, naděje a věčného zamilování, prázdnota a nuda
 • Životní krédo: Život je dobrodružnou cestou za poznáním a hledáním smyslu

Ženy narozené ve znamení Kozoroha 22.12. – 20.1.

16.06.2010 00:41

PRACOVNÍ HOROSKOP PRO ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ KOZOROHA.

Pracovité, odpovědné, spolehlivé, uvážlivé, střízlivé, realistky, obdivuhodně moudré a zkušené, tradicionalistky, vyzrálé, vitální, elegantní, přirozeně půvabné, něžné, citlivé, vnímavé, se společenským šarmem, ambiciózní, snaživé, kariérově zaměřené a konzervativní, takové jsou ženy narozené ve znamení Kozoroha.Ženy, které se potřebují zabezpečit, stát na vlastních nohách, realizovat a získat úctyhodné společenské postavení. Úspěch a finanční zisk je pro mě silnou motivací.
Jaké jsou ženy Kozorozi v pracovním procesu?
 • Profesionálky
 • výborní organizátoři
 • uplatňují řídící schopnosti
 • workholici
 • trpělivé
 • chytré
 • disciplinované
 • s pozitivním přístupem k práci
 • úspěšné
 • vytrvalé
V jakých oborech se nejčastěji realizují?
 • TOP manažerské pozice
 • umělecké směry – sochařina, malování, hudba, móda
 • lékařky, léčitelky, dietetičky
 • knihovnictví
 • obchod
 • věda
 • sociální sféra, politika
Známé představitelky tohoto znamení:
Marléne Dietrichová, Alžběta Rakouská Sisi, sv. Tereza, Johanka z Arku, Helena Rubensteinová, Eva Kmentová, Janica Kosteličová, Ludmila Formanová.K tomu, aby byla žena Kozoroh úspěšná potřebuje:
 1. být neustále dostatečně a smysluplně PRACOVNĚ VYTÍŽENÁ
 2. pracovní tým, spíše REALIZAČNÍ TÝM, který je schopen a ochoten pracovat 24 hodin denně
 3. zaujímat VYSOKÉ POSTAVENÍ s rozhodující pravomocí
 4. transparentní KARIÉROVÝ RŮST, nadstandardní měsíční plat, benefity a zvláštní odměny za pracovitost a loajalitu
 5. SYSTÉM, DISCIPLÍNU, PRAVIDLA, KONTROLNÍ ČINNOST
 6. pracovat vlastním PRACOVNÍM TEMPEM, specifickými PRACOVNÍMI METODAMI, mít možnost delegovat a prověřovat zodpovědnost za svěřené úkoly, ORGANIZOVAT, využívat všech svých osobních i pracovních zkušeností
 7. zažívat pocit, že JE STŘEDEM ZÁJMU a že je PRO DRUHÉ DŮLEŽITÁ
 8. mít možnost PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY v rámci profesionálního postupu
 9. uspokojit svoji obrovskou AMBICIÓZNOST a VYTRVALOST, dosáhnout nejvyšší mety – uznávaného společenského postavení a materiálního bohatství
 10. potřebuje uznávat HIERARCHII a ŘÁD
 • Kancelář: tradiční, praktická, čistá, funkčně a přehledně zařízená a uspořádaná, komfortní nábytek, někdy zvolí i starožitnosti, hodnotné doplňky, obrazy, vázy, lampy, ráda se pyšní diplomy a oceněními, takže je můžete očekávat v působivých rámečcích na stěnách, vybavená dokonalou aparaturou k poslechu klasické hudby
 • Služební auto: střední a vyšší třída, tmavší barvy – kobalt, černá, olivová, petrolejová
 • Pracovní image: důstojná a elegantní klasika, kostýmy, kvalitní materiály, dokonalé střihy, šatník v barvách indigové, hnědé a černé, používá nákladné parfémy
 • Žena Kozoroh komunikuje: opatrně, obezřetně
 • Myslí: tradičně, využívá životních zkušeností, moudře
 • Vyjadřuje se: pohotově, argumentuje, trpělivě
 • Volí taktiku: systematická, vytrvalá, účelová, promyšlená, chladnokrevná
 • Píše: obsah textu je stručný, výstižný, rukopis je středně rychlý, bez ozdob, jednoduchý, štíhlejší, méně ohebný, chybí dynamika a větší pružnost, písmo působí spíše pesimistickým dojmem, je však patrná jistá setrvačnost a vytrvalost
 • Potřebuje: systém, pravidla, poctivé jednání, důvěru, oddanost, věrnost, zažívat pocit že je potřebná a hodně projevů lásky
 • Jejím nedostatkem: tvrdohlavost, umíněnost, radikální názory, neústupnost
 • Irituje ji: lehkovážný přístup k životu, nevěstince, odchylky od normálu, extravagance, pornografie, sladce růžová barva
 • Životní krédo: Život je pro ní velmi vážná věc. V životě je důležité uvědomit si svůj cíl

Ženy narozené ve znamení Vodnáře 21.1. – 19.2.

16.06.2010 00:43

PRACOVNÍ HOROSKOP ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ VODNÁŘE.

Nezávislé, angažované, inteligentní, silné, vnitřně svobodné, všestranně talentované, originální, půvabné, individualistky, výstřední, nevyzpytatelné, přátelské, výjimečné, takové jsou ženy narozené ve znamení Vodnáře.Ženy, které předstihují svou dobu. Silné osobnosti, které se umí přizpůsobit všem společenským vrstvám. Přicházejí, aby šokovaly, informovaly, vynalézaly a posunovaly lidstvo kupředu. Důležitá je pro ně rovnoprávnost a svoboda.
Jaké jsou ženy Vodnáři v pracovním procesu?
 • loajální a obětavé
 • racionální, preferující vědecký přístup
 • analytické
 • samostatně myslící
 • sebedisciplinované
 • chytré
 • pracovité
 • vtipné
 • přizpůsobivé
 • intuitivní
 • maximalistky
V jakých oborech se nejčastěji realizují?
 • psycholožky, psychoterapeutky, psychiatři
 • moderní umění
 • učitelky, vychovatelky, trenérky vzdělávacích institucí, sociální pracovnice
 • ženské hnutí – feministky
 • nadace, charitativní činnost
 • politika
 • astroložky
Známé představitelky tohoto znamení:
Germaine Greerová, Mia Farrowová, Jeanne Moreauová, Kim Novaková, Vanessa Redgraveová, Bára Básiková, Jiřina Jirásková, Irena Pavlásková, Yoko Ono, Hershey Barbora, Kateřina Brožová, Cindy Crawford.
K tomu, aby byla žena Vodnář úspěšná potřebuje:
 1. VOLNOST A NEZÁVISLOST, uplatňovat svůj osobitý styl a způsob práce
 2. PRUŽNOU PRACOVNÍ DOBU a mít možnost čerpat dovolenou podle svých potřeb
 3. PŘÁTELSKÝ PRACOVNÍ TÝM, ve kterém se dodržují domluvená pravidla – loajalita, rovnost, důvěra, etika, čestnost
 4. dostatečný prostor pro INOVACE, ORIGINÁLNÍ NÁPADY, NOVÁTORSKÉ VIZE A VÝSTŘEDNOSTI
 5. zvláštní pochopení pro ORIGINÁLNÍ ZPŮSOB ODÍVÁNÍ a drobné nepředvídatelnosti
 6. ze svého pracovního procesu odstranit RUTINNÍ PRÁCI A STEREOTYP
 7. DLOUHÉ PRACOVNÍ OBĚDY s přáteli, klienty a obchodními partnery
 8. NADČASOVÝ POČÍTAČ, neomezený přístup na internet, volnou telefonní kartu
 9. SMYSLUPLNOU A USPOKOJIVOU PRÁCI, která přináší lidstvu měřitelný prospěch
 10. ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ za zásluhy za geniální nadčasové nápady. Uvítá výlet za hranice všedních dnů, neomezený poukaz k nákupu odborné literatury, potěší ji výtečná večeře v exotické restauraci nebo teleskop.
 • Kancelář: dostatečně prostorná, pravděpodobně bude procházet častými změnami ve vybavení a uspořádání, moderní až futuristická s řadou originálních doplňků, obrazů, sošek, přírodních rekvizit, nebude chybět objemná knihovna, v každé kanceláři Vodnářky najdete něco, co vás bude mírně šokovat…nechávám na vaší fantazii…
 • Služební auto: nekonvenční, takže klidně na obchodní schůzku může dorazit džípem a na firemní víkendovou sešlost limuzínou, preferuje vždy volbu z více vozů, volí si podle momentálního rozpoložení a situace, pamatujte, že ráda své okolí šokuje a těží z okamžiku překvapení
 • Pracovní image: nepopsatelná, neobvyklá, každý den bude jiná, originální, potřebuje velký prostor k seberealizaci v této oblasti, její styl je výjimečný, extravagantní
 • Žena Vodnář komunikuje: originálně osobitým stylem
 • Myslí: balancuje na hranici geniality a pošetilosti, svobodomyslně, padesát let dopředu, má své myšlenky a teorie
 • Vyjadřuje se: jedinečně, neopakovatelně
 • Volí taktiku: nepředvídatelnou, prudkých a šokujících změn, soupeřem je zarputilým a tvrdohlavým
 • Píše: autentickým způsobem, nenapodobitelným rukopisem, obsah textu je barvitý, netradiční, popisný s nádechem něčeho nadčasového, vizionářského. Písmo je nepopsatelné, vždy originální, estetické, působící optimistickým a přátelským dojmem.
 • Potřebuje: změnu, nezávislost, přátelé, novinky
 • Jejím nedostatkem: umíněnost, nežije podle pravidel, která hlásá, pokrytectví, reformátorství, tvrdohlavost, ulpívání na ideálech
 • Irituje ji: podvod, faleš, lež, nedodržení slova a termínu, nedochvilnost, pevná pracovní doba od-do, schůzování, rutina, lidská malost a blbost
 • Životní krédo: Život je pro ni otevřeným prostorem, jenž je plný možností

Ženy narozené ve znamení Ryb 20.2. – 20.3.

16.06.2010 00:45

PRACOVNÍ HOROSKOP ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ RYB

Kouzelné, charismatické, nesmírně ženské, půvabné, přitažlivé, zasněné, plaché, ostýchavé, proměnlivé, soucitné, podmanivé, tajuplné, citlivé, zasněné, sentimentální, takové jsou ženy narozené ve znamení Ryb.

Ženy, které jsou Popelkami zvěrokruhu. Křehké pohádkové bytosti, po kterých všichni muži touží. Jsou plné citu, jemnosti, ušlechtilosti a skromnosti. Pozor však, dokáži se v mžiku proměnit v nezkrotný rozbouřený oceán. Jejich důležitým životním posláním je pomáhat druhým.
Jaké jsou ženy Ryby v pracovním procesu?