15-ĎÁBEL

02.09.2010 13:37


15 – ĎÁBEL ve spojení s jinými kartami:

 • VĚŽ-falešná pýcha,jen zdánlivě dobrý vztah,
 • HVĚZDA-morální dilema-boj dobra a zla,vnitřní chaos,ochrana proti nebezpečí,
 • LUNA-nestálost a síla moci,
 • SLUNCE-sestup do hlubin,falešný pocit nesmrtelnosti a pýchy,
 • SOUD-city vyléčené rozumem,sestup do hlubin,
 • SVĚT-touha ovládat ostatní,vysoká hra,setkání s mocnou osobností.

Více zde: https://www.vykladvestby.com/news/a15-dabel/

14-STŘÍDMOST

02.09.2010 13:35


14 – STŘÍDMOST ve spojení s jinými kartami:

 • ĎÁBEL-pýcha,nepřátelství,nestřídmost,předstíraná harmonie,
 • VĚŽ-narušená rovnováha,jednostrannost,sebeklam,
 • HVĚZDA- dobré období,ochrana,pozitivní vlivy,
 • LUNA-nestálost citů,
 • SLUNCE-vyvážená aktivita,ideální spojení hmotného a duchovního,
 • SOUD-odvrácené nebezpečí,chápání souvislostí,
 • SVĚT-odolnost vůči lákávým nabídkám,dobré zdraví,vyřešení problému.

Více zde: https://www.vykladvestby.com/news/a14-stridmost/

13-SMRT

02.09.2010 13:32

13 – SMRT ve spojení s jinými kartami:

 • STŘÍDMOST-postupná změna,
 • ĎÁBEL-násilná změna,vážné varování,
 • VĚŽ-nebezpečí,
 • HVĚZDA-změna k lepšímu,
 • LUNA-vstup do temných oblastí,
 • SLUNCE-pozitivní změna,
 • SOUD-neočekávané vylepšení,přeměna osobnosti,
 • SVĚT-posun k harmonii,zdárné vyústění.

Více zde: https://www.vykladvestby.com/news/a13-smrt/

12-VISELEC

02.09.2010 13:27


12 – VISELEC ve spojení s jinými kartami:

 • SMRT-hluboká vnitřní změna,náhlá mystická zkušenost,bezvědomí,
 • STŘÍDMOST-začátek nové cesty,
 • ĎÁBEL-temné vnitřní síly,černá magie,nebezpečí na cestě k zasvěcení,
 • VĚŽ-poznání skutečného stavu věcí,tak rozdílného od našich představ,zklamání a prohlédnutí,
 • HVĚZDA-hvězda v temnotách,vnitřní hlas,
 • LUNA-touha,melancholie,
 • SLUNCE-osvícení a obrat k lepšímu,
 • SOUD-neočekávané řešení,
 • SVĚT-vzestup,naplnění,pochopení, moudrost.

Více zde: https://www.vykladvestby.com/news/a12-viselec/

11-SÍLA

02.09.2010 13:25


11- SÍLA ve spojení s jinými kartami:

 • VISELEC-nevyužitá možnost,hluboká vnitřní energie,
 • SMRT-návrat ke kořenům,proměnlivá nálada,
 • STŘÍDMOST-vyváženost energie,
 • ĎÁBEL-materilismus,pudy,instinkty,
 • VĚŽ-problémy a možnost onemocnění,
 • HVĚZDA-příznivé údobí,šance,
 • LUNA-inspirace,ale:temná energie,
 • SLUNCE-přebytek energie,ctižádost,
 • SOUD-možnost proměny,možnost povýšení,
 • SVĚT-životní energie.

Více zde: https://www.vykladvestby.com/news/a11-sila/

10 – KOLO ŠTĚSTÍ

02.09.2010 13:21


10 – KOLO ŠTĚSTÍ ve spojení s jinými kartami:

 • SÍLA-potřeba činnosti a energie,nezbytné ke změnám,
 • VISELEC-rozpoznání našich minulých životů a vazeb působících na náš osud,
 • SMRT-možnost změnit vlastní osud,
 • STŘÍDMOST-soulad s osudem,nutnost rychlých reakcí,
 • ĎÁBEL-slepá kolej,osudová pokušení,nutnost opatrností,
 • VĚŽ-rána osudu,slepá cesta,
 • HVĚZDA-přízeň osudu,podaná ruka,setkání s osudovým partnerem,
 • LUNA-nestálost a nejasnost,
 • SLUNCE-dobrá cesta,rozvaha,aktivita,přízeň osudu,
 • SOUD-zásadní přehodnocování hodnot,
 • SVĚT-dovršení osudu,uzavření kruhu,karmické důsledky.

Více zde: https://www.vykladvestby.com/news/a10-kolo-stesti/