Poselství snů I. z hlediska esoterického

22.06.2010 23:02

Během spánku, se každému zdají sny. Někteří lidé tvrdí, že se jim sny nezdají, ale to je proto, že si sny nepamatují. Většinou si je nepamatují z důvodů velmi nepříjemných snů, před kterými chtěli utéci. Nebyl nikdo, kdo by jim vysvětlil symboly těchto děsivých snů a tak si nevědomky zablokovali cestu paměti snových příběhů. Pokud neustále trvá nepřítomnost snů, je to varovným signálem dlouhodobé vleklé krize a nevyvážených životních hodnot.

Co nám sny přinášejí a sdělují ?
Sny nám nejen zpracovávají zážitky radosti nebo bolesti, ale také nám dávají poselství, čeho se máme vyvarovat, nebo čeho si máme všimnout ve svém jednání v bdělém stavu. Také nám pomohou najít řešení v situaci, na niž, myslíme už dlouho.
Řada vědců přiznala, že své objevy vynalezli ve snu. Ve svých snech si vytváříme kombinace, které nám často mohou připadat surreální ,, vymykající se realitě,, ovšem často mohou vyústit v neuvěřitelné kreativní řešení problému. Snění také pomáhá ,,vyčistit,, mozek a přerovnat si podněty nasbírané během dne, stejně jako i posiluje hledání nových způsobů při řešení problému. Je zkrátka nezbytné. ,,Snová činnost doslova mozek generuje,,.
Snový spánek také podstatně usnadňuje učení a tlumí nepohodu. Snů se nemusíme bát, představují jiný způsob zpracování psychického materiálu, než na jaký jsme zvyklí za bdělého stavu. Nedá se říct, že tento způsob je lepší nebo horší. Ale je důležité, že naše zážitky radostné či bolestné jsou zpracovávané různě: racionálně, citově, aktivně, pasivně, v bdělém stavu či ve spánku, podobně jako do Brna se můžeme dostat autem, autobusem, na kole či pěšky.

Jak vlastně takový spánek a snění funguje?
Při usínání se nám zpomaluje činnost mozku, dech a srdeční tep, postupně upadáme do spánku, během kterého se zcela odpoutáme od svého okolí. Sny přicházejí v spánkové fázi zvané REM, což znamená ,,rychlý pohyb očí,, tehdy se nám rychle pohybují oči pod zavřenými víčky, mozek je téměř v bdělém stavu, jen tělo je ochromeno odpočinkem. V tomto stavu se nám zdají sny. Jen si je někdo pamatuje, někdo ne. Podle nejnovějšího výzkumu trvá sen nejdéle 20 minut, který se může zdát nejvýš 3x až 4x za noc. Pokud ráno máme pocit, že jsme prosnili celou noc, není to pravda, mohla to být hodinka a půl.

Co značí opakující se sen?
Sny se často opakují v různých obměnách, až dokud je nepochopíme. Tím vyřešíme své životní situace. Zkuste to brát, že sen se vám snaží něco zdělit a na něco upozornit. Neberte to jako přítěž, ale jako pomoc.

Rady:
1. Neutíkejte před svými sny. Máme takovou tendencii, zejména jde-li o nepříjemné sny.
2. Považujte své sny za potenciální zdroje moudrostí, řešení problémů, jako tvůrčí inspirace, tak jak je to u některých známých vědců a vynálezců.
3. Neexistuje špatný sen jako takový-např. sen o smrti většinou znamená, že umírá náš zájem, vztah, zvyk, část osobnosti atd..

Poselství snů II. význam snů z hlediska psychiatrie
Poselství snů III. a jeho tajemství
Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment