Poselství snů II. význam snů z hlediska psychiatrie

22.06.2010 23:04

Spánek je provázen snem. Každý má sny, ale ne každý si je pamatuje a ne vždy. Mnoho lidí má sny jednobarevné, černobílé jako fotografie, někteří lidé mají sny barevné, ba někdy barevnost zvláště vyniká. Ráno si sen pamatují, dopoledne jej již zapomínají.
Sen je jako medúza: po vytažení z vody, tj. ze spánku, se rozplývá a deformuje. Velmi živé sny, příjemné i děsivé, se pamatují celý život.
Ve spánku odpočívá nejvyšší činitel, naše já, ale mozek funguje. Není zde nic, co by řadilo asociace v nějakém pořádku. Často jde o aglutinující myšlení. Sny se jeví leckdy nelogickými a nesmyslnými, ale při jejich prožívání není jejich nesmyslnost a nelogičnost chápána, to až po probuzení.
Sen je směsí a montáží vzpomínek, asociací a zpracováním tělesných pocitů (z měchýře močového, trávicího traktu, oběhu, dýchání, teploty) a působením prostředí.
Zpracováním pocitů tělesných stává se sen ochráncem spánku. Padne-li spící osobě paprsek světla na tvář, vyvolá to sen o slunci, ohni: sveze-li se pokrývka a spící cítí chlad, sní o studené lázni, zimě atd.
Než subjekt usne, dochází k uvolnění v oblasti duševní, k ochabnutí pořádajícího činitele a k poruše izolace v nervstvu, jež je pak plně vyjádřena ve spánku.
V tomto hypnagogickém stavu se vyskytují již zmíněné halucinace. Vyskytuje se pocit trhnutí tělem. Je to patrně vzruch, který zabloudil na dráhu, kam neměl, a vyvolal trhnutí tělem, zejména dolními končetinami. Je to provázeno snem o klouznutí, padnutí, nebo snem podobným, a obyčejně následuje probuzení s úlekem. Lidi to děsí, jde však o nevinný fenomén.

Sny o létání vznikají patrně rovněž zabloudilým vzruchem do drah graviceptorů nebo do drah vedoucích k centrálnímu podráždění parietálního laloku. Jde o fenomén nevinný.

Při indispozici žaludeční se zdá o nechutném jídle. Pro některé choroby jsou některé sny typické: epileptikům se zdá o ohni, krvi, useknutých hlavách – převládá rudá barva – o jídle, o padání do vody ( když nastane záchvat) nebo o vodě vůbec.Hysterikům se zdají sny divoké, děsivé, s pronásledováním, krveprolitím, fungují v nich příšery, nadpřirozené jevy, kati, divoká zvířata.

Před projevem zhroucení oběhu krevního zdá se lidem stiženým srdeční chorobou, že je někdo hodní, že nemohou utíkat, že lezou do strmého kopce, že se prodírají tunelem, nemohou dýchat, padá na ně strop. Koronární příhoda noční bývá spojena s děsivým snem.

Arteriosklerotici mívají sny frustrační a rozpačité, nemohou být hotovi s prací, nemohou vše vyřídit, jsou ve spodním prádle na ulici apod.

Pacienti s poruchou močení, ale i zdraví pacienti s plným měchýřem močovým hledají záchod, a nemohou jej nalézt, stále tomu něco překáží.

Lidé trpící migrénou jsou v určitých známých krajinách, vždy stejných, ale jiných, než odpovídá příslušné krajině.

Neurotici mají různé úzkostné sny.

Při bolestech se zdá, že spícího bolí ta část těla, která ho skutečně bolí, nebo že je operován, ale někdy nastává projekce: např. při bolestech zubních se zdá, že vidí ovázané, stěžující si na bolest zubů.

Děti, zvláště okolo deseti let, mívají sny velmi děsivé.

Obyčejně se nezdá emočně nabitý sen o bezprostřední příhodě, ale o něčem, co se stalo před několika dny(snová,,inkubační doba“).

Jeden sen bývá složen z řady detailů z příhod posledních dnů.

Aberantní sny. Vzhledem k tomu, že ve snu jde o aglutinující myšlení, nelze z jednotlivého snu homosexuálního uzavírat na homosexuální sklony. Teprve když se takové sny opakují, a to platí i o snech sadistických, masochistických aj.., je podezření na místě.
Proto k pochopení pohlavního života mají význam sny, zejména poluční. Jsou to sny lidí jinak normálních, s nimiž se nikdy nikomu nesvěří.
Sny normálního sexuálního obsahu má každý. U mužů v abstinenci při nich dochází k poluci. Poluční sny jsou dobrým klíčem k individuální erotice. Někdy ovšem nastává poluce i u snů neerotických. O snech polučních mluvíme i u žen, neboť i jim při nich zvlhne genitál.

autor: Zdena Švancarová…čerpáno z knihy FANTASTICKÉ A MAGICKÉ – z hlediska psychiatrie (Vl.Vondráček , Fr. Holub)

Poselství snů I. z hlediska esoterického
Poselství snů III. a jeho tajemství
Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment