Jak se ptát na výklady Jak položit otázku pro výklad Intuitivního písma

Na zdravotní stav
jaký je současný zdravotní stav?
– jaký budu mít zdravotní stav a vývoj do budoucna?
– vzhledem k zdravotnímu stavu mám být spíše pesimista nebo optimista?

Na sebe
která má vlastnost mě brzdí, abych prožíval/a spokojený soukromý život?
– co mi vzkazuje Univerzum?
– proč mám špatnou paměť ?
– proč se cítím špatně ?
– na co mám talent?
– jak jsem na tom momentálně v této chvílí, co bych měla teď řešit?
– mám se snažit sehnat nějaký byt, nebo raději zůstat kde jsem ?

Na manželské, partnerské či kamarádské vztahy
– Jak mě vnímá manžel/manželka ?
– je vhodné se opakovaně vracet ke stejnému partnerovi ?
– co mi tento vztah přinese, co mi může ještě nabídnout?
– jaké překážky můžu očekávat při řešení konkrétní záležitosti ?
– proč jsem tak žárlivý/á?
– jakou společnou cestu máme ?
– který ( např. Petr nebo Pavel ) je pro mne souzený a proč ?
– známe se z minulého života ? pokud ano, kde a co jsme spolu prožívali ?
– proč si nerozumíme ?

Na prácí
– na jakou prácí mám talent ?
– co můžu očekávat po pracovní stránce ?
– ocení mojí práci nadřízení ?
– mám přijmout pracovní místo ?
– jaké mám předpoklady pro určitou nabídku pracovního místa?
– která má vlastnost mě brzdí v profesním postupu?
– mám odejít ze zaměstnání ?

Na děti – co mi radí Univerzum ohledně výchovy dětí ?
– vztah mezi …otcem/matkou… jeho …dcerou/synem… je velmi napjatý, změní se tento stav někdy?
– jak se zachovat v té dané situaci když má dítě (tyto) stavy ?
– jaké další studium si má zvolit mé dítě, pokud váhá mezi několika variantami?
– co bude dítě vnímat, když se rozvedeme?

Finance
– Jak vypadá má budoucnost s ohledem na finance a jaké mám vyhlídky,
pokud se pokusím o …….?

Na zemřelé
– u této otázky mě předem informujte, že se jedná o tento dotaz, kvůli přípravám a
souhlasu Božské podstaty.

Více zde: https://www.vykladvestby.com/jak-pokladat-otazky/

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment