Ženy narozené ve znamení Raka 22.6. – 22.7.

16.06.2010 00:24

PRACOVNÍ HOROSKOP ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ RAKA.

Citlivé ženy mající dar empatie. Neustále se pohybují mezi snem a realitou. Ve skutečnosti jsou to velmi houževnaté, charakterní ženy, schopné maximálního nasazení, setrvačnosti a výkonnosti.
Jen málokdo je však dokáže přesvědčit, aby dělaly to, co samy dělat nechtějí.
Ženy narozené v tomto znamení pomocí své citlivosti a schopnosti vcítit se do druhých zvládají všechny každodenní situace. K maximálnímu pracovnímu výkonu potřebují stabilizující, uklidňující rodinné zázemí a bezpečí. Obtíže jim může působit aklimatizace na nové podmínky. Jejich reakce mohou být velmi opatrné, váhavé a zpátečnické. Jen málokdy projeví otevřený odpor nebo snad jen v náznacích agresi. Udržují tajemství. Nesnáší kritiku, výsměch a ironii. Jsou spořivé, ostýchavé a náladové. Jejich nejcennější vlastností je trpělivost.
Jaké jsou ženy Raci v pracovním procesu?
 • neobyčejně schopné
 • zodpovědné
 • spolehlivé
 • vytrvalé
 • přístupné
 • vlídné
 • citlivé
 • náladové
 • ostýchavé
V jakých oborech se nejčastěji realizují?
 • umění: malování, zpěv, sochařství, oděvní návrhy, bytová a zahradní architektura
 • finanční poradenství – bankovnictví, zprostředkování půjček, pojištění domácnosti
 • výroba, skladování, konzervování potravin – stravování
 • učitelky, vychovatelky, pečovatelky, lékařky, psycholožky, sociální služby
 • realitní činnost, reklama a podpora prodeje
 • majitelky nebo provozní v hotelech, restauracích, jídelnách
Známé představitelky tohoto znamení:
Helena Vondráčková, Gina Lollobridgida, Liz Taylorová, Lady Diana princezna z Walesu, Helen Kellerová, Pearl Bucková, Liv Tylerová.
K tomu, aby byla žena Rak úspěšná potřebuje:
 1. Uspokojit svoji touhu po BEZPEČÍ
 2. TÝM složený z rodinných příslušníků nebo citlivých a jemných lidí, preference ženského pracovního kolektivu
 3. PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ PLAT a PRACOVNÍ SMLOUVU na dobu neurčitou, dostatek finančních prostředků
 4. Jasně specifikovanou PERSPEKTIVU a KARIÉROVÝ RUST
 5. Možnost čerpat HYPOTÉKU k zajištění rodinného bydlení a zázemí
 6. PEČOVAT a OCHRAŇOVAT druhé
 7. V blízkosti kanceláře by se mělo nacházet spektrum příjemných KAVÁREN, RESTAURACÍ…
 8. Dostatek prostoru pro soukromé aktivity: TELEFONÁTY, NÁKUPY, HOLIČ, CESTOVÁNÍ, NÁVŠTĚVY UMĚLECKÝCH AKTIVIT například galerií, koncertů
 9. Zažívat POCIT, že je potřebná
 10. Neplánovanou akci, při které se jednou za čas bezprostředně UVOLNÍ
 • Kancelář: romantickou, světlou, teplou, plnou květin a drobných doplňků, pohodlný nábytek, spoustu knih a obrázků, foto-galerie rodiny
 • Služební auto: ráda přenechává řízení mužům, auto rodinného typu, bezpečné, prostorné, pohodlné
 • Pracovní image: ženskost, pečlivost, střídmost, koupelna a kabelka přeplněná nejrůznějšími výživnými krémy, luxus s prvky romantismu
 • Žena Rak komunikuje: smířlivě, plaše, ostýchavě žensky
 • Myslí: intuitivně, empaticky, vnímavě, subjektivní myšlení mnohdy ovlivněné imaginací a hlubinnými prožitky, výtečná paměť, ženský instinkt
 • Vyjadřuje se: zdrženlivě, zdvořile, jemně
 • Volí taktiku: ženskou, slzy, staré osvědčené triky, obranář
 • Píše: romantické, dlouhé dopisy, básně, písmo je pomalejší, plynulé, zaoblené, plné, používají různá obohacení, pravidelné, stojící nebo mírný sklon vlevo, středně velké s převahou střední a spodní zóny, podpis je většinou čitelný
 • Jejím nedostatkem: náladovost, snížená odolnost vůči stresu, urážlivost, vztek, dětinskost, emocionální vydírání
 • Irituje ji: nestabilita, změny, stěhování, rodinné rozepře, odmítnutí její péče a pohostinnosti, rozvod
 • Žena Rak je okouzlující bytost, která vítězí díky své přirozené emocionální inteligenci, solidnosti, píli, spolehlivosti a potřebě mít věci pod kontrolou.
 • Životní krédo: Být natolik v bezpečí a finančně zajištěnou, aby mohla pečovat a ochraňovat každého, kdo to potřebuje a prožívala tak nezávislý život podle svých potřeb a přání!
Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment