Sleva!

Finanční odblokování / 3x sezení + svíce hojnosti se vzkazem

7 600,00 6 990,00

Finanční odblokování pomoci terapie je proces, který se zaměřuje na odhalení a transformaci skrytých přesvědčení o penězích, úspěchu a hojnosti, které mohou bránit jednotlivci v dosažení finanční prosperity. Tyto přesvědčení často pocházejí z předchozích generací a mohou mít silný vliv na naše finanční chování a postoj k penězům.

Během terapie se provádí finanční konstelace, která umožňuje viditelně a srdcem pochopit vše, co nefunguje v oblasti financí v našem životě. Konstelace je technika, která pracuje s energiemi a vztahy mezi lidmi a věcmi na podvědomé úrovni. Pomocí této metody lze odhalit skryté vzorce chování a přesvědčení, které nás omezuji ve finanční oblasti.

Během terapie je důležité vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí, ve kterém může klient prozkoumat svá přesvědčení a bloky. Terapeut vede klienta k uvědomění a pochopení těchto bloků a společně hledají způsoby, jak je transformovat.

Terapie se zaměřuje na práci s emocemi a energetickým tělem, nejen s myslí. Společně se terapeutem klient prozkoumává pocity spojené s penězi a úspěchem, aby lépe porozuměl svému vztahu k nim a identifikoval možné bloky. Práce probíhá na několika úrovních – fyzické, emocionální, mentální a duchovní.

Cílem finančního odblokování je dosažení finanční prosperity a hojnosti. Terapie pomáhá klientovi změnit svůj vnitřní postoj a přesvědčení o penězích a úspěchu, aby mohl přitáhnout do svého života více finančních možností. Samotný proces odblokování může být někdy náročný a vyžaduje čas, ale může přinést hluboké a trvalé změny v oblasti financí.

Je důležité si uvědomit, že finanční odblokování není pouze logický proces – vyžaduje i práci s emocemi a podvědomím. Terapie pomáhá klientovi proniknout pod povrch a objevit kořeny svých finančních bloků, aby je mohl transformovat a dosáhnout větší prosperity.

Kategorie: Štítky: ,

Popis

Finanční  konstelace trvá asi 2 – 3 hodiny – podle náročnosti daného tématu a je proto nutné vymezit si dostatek času pro vstřebání informací, emocí a prožitků, které přicházejí.

Individuální finanční konstelace je nástroj pro orientaci v nynějším vaším životě; odpovědí na otázku, jak adekvátně zareagovat na výzvy, které jsou před vás postaveny; komunikačním kanálem spojujícím vás s moudrostí svého energetického informačního  pole bez interpretací skupiny – prostřednictvím vlastního vhledu. Výsledkem konstelace je harmonizace a poléčení celého systému, sjednocení a integrace celku i každé jednotlivé části.