Archanděl Michael

Obraz zachycuje v sobě velmi silné ochranné energie mocného archanděla Michaela.

Archanděl Michael má veliký soucit a povzbuzuje Tě ve Tvých bolestech, mluví k tobě z nebe. A je jen na tobě, aby jsi vnímal jeho soucit a lásku, jak velmi Ti chce pomoci. Sv.Michael vede a řídí ty, kteří mají pocit, že bloudí nebo si neumí poradit se smyslem života či kariérou v práci. Dokáže stimulovat nemotivované nebo bázlivé, aby začali jednat. Michael Ti rovněž řekne, jaký další krok bys měl učinit.

Sebeláska

Energie obrazu pomáhá přijmout se a mít se rád se vším všudy. Pomáhá Ti odpouštět chyby a nedokonalosti. Uvolňuje zadržovanou energii, kterou můžeš začít využívat pro sebe a svůj osobní růst.

Co je sebeláska?

  • obyčejné sebepřijetí bez porovnávání s ostatními, bez snahy vyniknout
  • schopnost uznávat vlastní i cizí potřeby jako rovnocenné (ne pouze na rozumové úrovni)
  • umění odvíjet svou hodnotu jen na základě vlastního úsudku
  • vnitřní klid a harmonie – v mysli se vám neprohánějí žádné myšlenky na to, co musíte či nesmíte, máte zkrátka radost z toho, že jste!
  • rozhodnutí nevystavovat tělo zbytečným stresovým situacím a napětí
  • schopnost nacházet řešení i ve složitých životních situacích – nestavět se pasivně do role oběti a nechat se osudem smýkat ode zdi ke zdi
  • umění najít rovnováhu mezi povinnostmi a zábavou
  • schopnost trávit čas sami se sebou a svými myšlenkami a mít radost ze své vlastní společnost

Vnitřní klid

Energie přináší pocit štěstí a tiché radosti, druh zdraví. Pomůže Ti, abys měl ze sebe lepší pocit. Abys žil svou krásnou představu života. Odplavuje z Tvého těla stres, zlost, neklid, chaos v myšlenkách, vše co Tě dovede vykolejit z Tvého klidu. Dává Ti tichost sama v sobě, harmonii a spolu sjednocuje vše krásné.

Více zde: https://www.vykladvestby.com/products/vnitrni-klid/