CD vedená meditace ,,CESTA K LÁSCE "

Vzájemné propojení ženské a mužské energie prostřednictvím spirituálního světla

cd

Vedené CD Cesta k lásce

Meditací získáte přímý přístup ke svému nitru, otevřete se svému vědomí a objevte hlubokou spojitost se sebou samým. Na této cestě se probudíte do svého vnitřního mužského a ženského principu a propojíte se se svou láskou.

Toto vedené CD nabízí duchovní nástroje, které vám pomohou aktivovat a očistit vaše energetická centra, známá také jako čakry. Tyto neviditelné body v těle jsou nositeli vitální energie a jejich vyvážení je nejen klíčem k fyzickému zdraví, ale také k harmonii vaší mysli a emocí.

Budete přímo učeni, jak naladit vaše tělo a energetické centra do harmonie a rovnováhy. Objevíte jednoduché techniky a meditace, které vám pomohou zachovat a obnovit přirozenou rovnováhu ve vašem těle.

Tato audio nahrávka je vaším průvodcem na této cestě transformace a uzdravení. Umožněte si vstoupit do hlubin svého vědomí a odhalit skrytá tajemství rovnováhy ve svém těle.

Krátká ukázka vedené meditace.

CD paní Švancarové

  je nadčasovým propojením Vaší Duše s jakoukoliv jinou Bytostí prostřednictvím spirituálního světa. Naše mezilidské vztahy řešíme verbální cestou, lásku si vysvětlujeme, naše spory řešíme hádkami. Naše kultura rozdělila náš svět na dvě části, na tu hmotnou a tu nějakou, kterou si připouštíme. Všechny naše potřeby, požadavky, touhy a řešení hledáme jen a jen v pozemské existenci. V onen svět doufáme. Ale nikdy jsme se neptali, jak připojit naši mezilidskou komunikaci k duchovnímu světu a naučit se řešit naše vlastní a mezilidské vztahy pomocí duchovního propojení spirituálním světem.

Cédéčko „Vzájemné spojení ženské a mužské energie prostřednictvím spirituálního světla“ je opravdu fascinujícím CD, otvírá cestu meditace a posouvá náš vztah nejen k našemu Nitru ale také i k naší partnerské či jakékoliv jiné Bytosti. Vede nás prostřednictvím Nebeského světa k porozumění a souznění.

Meditace nám přináší duchovní nástroje, jak aktivovat a očistit naše energetické body těla „čakry“, učí nás komunikovat s našim tělem a učí nás získat ve našem těle rovnováhu. Praktikování této meditace, podtrhuje autorka meditace paní Zdena Švancarová, nás vede k získání přístupu k našemu Vědomí a také uzdravení naší mysli do jednoty Božské. Aktivujete svou mužskou a ženskou lásku spirituálním světlem. Je na vás, jak poznat duchovní sílu ženské či mužské energie ve vašem těle a neváhejte propojit vaše energetické body s body bytosti vám blízké. Poznejte proud Lásky nekonečného a nepoznatelného světla, které je vám vlastní.

Dr. Martin Rozner