Kontrola myšlenek, kázeň myšlenek, ovládání myšlenek

Usedněte pohodlně na židli nebo se uložte na pohovku. Uvolněte svaly celého těla, zavřete oči a sledujte po dobu pěti minut běh svých myšlenek, které se snažte podržet. Zpočátku na Vás budou dorážet myšlenky týkající se věcí a záležitostí denního života, povolání, starostí apod.

K těmto myšlenkovým pochodům zaujměte postoj tichého pozorovatele, tedy někoho zcela nezúčastněného. Podle toho, v jaké situaci a náladě se právě nacházíte, bude se Vám cvičení dařit buď dobře nebo méně uspokojivě. To znamená, že nemáte chod myšlenek ztrácet, nesmíte je zapomínat, ale jen pozorně sledovat jako vnější pozorovatel. Chraňte se při cvičení usnout. Dostaví-li se únava, je lépe cvičení okamžitě přerušit a odložit s předsevzetím, že budete únavě statečně vzdorovat.

Například Indové, aby neztráceli drahocenný čas, si pomáhají tak, že si stříkají do obličeje studenou vodu nebo omývají studenou vodou obličej a horní část těla. Obojí napomáhá k tomu, abychom se udrželi svěží. Rovněž můžeme před cvičením udělat několik hlubokých vdechů, které také zabraňují únavě a ospalosti. Na takové a podobné zásahy přijde po čase každý žák sám.

Cvičení týkající se kontroly myšlenek musíme provádět denně, nejlépe ráno a večer. Každý den cvičení prodlužujeme o jednu minutu, takže během týdne by měl žák umět po dobu nejméně deseti minut sledovat a kontrolovat chod svých myšlenek, aniž by od tohoto cvičení odbočil. Doba uvedená k provádění cvičení je pro člověka průměrných možností a kvalit. Kdo by s ní nevystačil, může si cvičební lhůtu prodloužit dle svých schopností, neboť nemá význam spěchat. Pokrok v tomto případě je u každého člověka zcela individuální. Pokud není zvládnuto jedno cvičení, nesmí být nikdy započato s dalším.

Pozorný žák pozná, jak ho zpočátku myšlenky překotně napadají, jak přímo šíleným tempem kolem něho pádí, takže mu přijde téměř zatěžko rozpomenout se na všechny. Od jednoho cvičení ke druhému však postupně zjistí, že se myšlenky stávají méně chaotické, že se pozvolna mírní, až se konečně ve vědomí objeví jen ojedinělé a jakoby z dálky přicházející myšlenky. Kontrole myšlenek žák musí věnovat veškerou pozornost, neboť v magickém vývinu je velmi důležitá, což ostatně později každý pozná sám na sobě.

Mentální cvičení

Za předpokladu, že uvedené cvičení bylo náležitě provedeno a žák je prakticky ovládá, může přikročit k dalšímu výcviku a to mentálnímu. Žák se naučil kontrolovat své myšlenky. Další cvičení spočívá v zadržování veškerých myšlenek, které se vtírají tvrdošíjně a proti naší vůli. Musíte např. dokázat vypustit z mysli práci a starosti svého povolání, jakmile jste se vrátili do svého soukromého a rodinného života.

Všechny myšlenky, které do Vašeho soukromí nepatří, musíte vypojit a stát se okamžitě jinými lidmi. A zase naopak, jste-li v práci, musíte veškeré myšlenky věnovat jen svému zaměstnání a nedovolit, aby bloudily někde jinde, např. doma, u Vašich známých apod. V tom se cvičte tak dlouho, až se Vám to stane zvykem. Dbejte především na to, abyste vše co děláte, ať již v povolání nebo v soukromí, konali vždy s plným vědomím, bez ohledu na to, zda se jedná o velké nebo o malé věci. Toto cvičení provádějte po celý život, neboť jím si bystříte ducha, posilujete vědomí a paměť.

Jestliže jste v tomto cvičení získali určitou praxi, přikročíte k dalšímu a vynasnažíte se udržet delší dobu jen jedinou myšlenku nebo jedinou ideu. Jiné myšlenky, které by se chtěly přidružit nebo násilně vetřít, statečně potlačíte. Pro tento účel si zvolte libovolně buď nějaký myšlenkový nebo ideový pochod a nějakou vhodnou představu, kterou vší silou podržíte. Zpočátku se Vám to podaří jen několik vteřin, později už několik minut. Musíte dokázat nejméně deset minut nepřetržitě sledovat a udržet jednu jedinou myšlenku.

Vyprázdnění myšlenek

Bylo-li Vaše úsilí korunováno dobrým výsledkem, můžete přejít k dalšímu cvičení. Nyní budete usilovat o dokonalé vyprázdnění myšlenek! Uložte se opět na pohovku nebo usedněte na židli a uvolněte všechny svaly. Zavřete oči a snažte se každou myšlenku, která Vás přepadne, energicky odmítnout. Ve Vaší mysli nesmí nic vzniknout, musí zde vládnout naprostá prázdnota. I toto cvičení se Vám nejdříve podaří zvládnout jen na několik vteřin, avšak při častějším opakování bude Váš úspěch vždy větší. Podaří-li se Vám udržet tento stav plných deset minut, aniž byste se zapomněli, ba dokonce usnuli, můžete považovat cvičení za zvládnuté.

Vaše úspěchy i neúspěchy, dobu cvičení a případné poruchy si pečlivě zapisujte. Čím svědomitěji si budete počínat, tím lépe a s větším úspěchem zvládnete i veškerá další cvičení. Pro příští den nebo i týden si vypracujte přesný pracovní plán. Při průběžném hodnocení svých pokroků buďte sebekritičtí.