MANTRA MODLITBA – získána z Univerza Intuitivním písmem.

Pro bytost, která se cítí být slabá a velmi důvěřivá. Tato modlitba je pro podporu rozvíjení sebe sama a posílení energetické stability proti zneužití její dětské důvěry.

Mé srdce a mysl je v jedno. Vše, co činím a myslím, je z mého srdce, které je napojené v mém nitru na Boží prozřetelnost a láskyplnou spravedlnost. Jsem čistá a krásná jak na duchu tak i na těle. Vážím se z celého srdce, ve mně je Boží ochrana v těle i mimo tělo. Jsem vědomí a vím, že přitáhnu k sobě vše, co potřebuji: hojnost, lásku a úctu svého muže. Svou vlastní pokoru přijímám s velkou silou a s velkou energií do celého vesmíru svého Já. Děkuji.

MANTRA MODLITBA  pro hojnost peněz ale zároveň získaní pokory v sobě.

,, Já jsem štěstí a láska a také k sobě přitahují hojnost peněz do domu a rodiny.” Děkují za vše co dostávám protože to mě posouvá dál v pochopení a ve velké lásce k sobě..”

MANTRA MODLITBA pro přijetí své ženské podstaty.

Já sama jsem k sobě milostivá, protože toto je mi darem. Milost Boží je ve mně. Cením si tento dar, co mi byl vložen. Dnešním dnem si uvědomuji přítomnost své světelné bytosti. Jedna část mé světelné bytosti je světlo, co je ve mně. Světlo mé lásky je mateřství. Přijímám vše, co mi bylo vloženo, jako žena, matka, milenka, dcera, velekněžka, svátostí své bytosti. Ctím sama sebe v duchu své matky v jakémkoliv činu a lásky odpuštění. Rozkvět lásky, ženské energie ve mně roste, což znamená velkou Božskou sílu v mou lásku, pokoru, laskavost a soucitnost. Já sama sebe miluji. Děkuji za toto Božské prozření lásky.

KAŽDODENNÍ OCHRANNÍ MODLITBA.

,,Bože Tobě děkují za zdraví, štěstí, lásku kterou prožívám a srdce božím hlasem vyslyšené – bože ochraňuj mě po celý den a po celou noc.‘‘ Amen. Děkují

MANTRA MODLITBA  léčení těla a srdce

Mé srdce patří Bohu a Bůh láska je ve mně. Ve mně tvoří lásku, pohodu, mír a štěstí. Má víra blahoslavená mě uzdravuje jak v srdci tak i na těle. Jsem pročištěná Božskými světelnými paprsky všude a kolem své bytosti. Můj Archanděl Michael mě v tom podporuje ve slávě Boží a lásky ke mně a ve mně. Amen. Děkuji, Děkuji, Děkuji.

MANTRA MODLITBA pro soulad se svým Já

Já  sama jsem usmířena sama se sebou

a  přijímám dary z Boží laskavé a svaté přítomnosti

vše co je v můj prospěch a také prospěch mého okolí.

Rozdávám lásku kolem sebe, protože v mé přítomnosti

se vše děje lehce, krásně a v harmonii,

protože toto vše já v sobě cítím ve velké Boží milosti odpuštění.

Já jsem,  Já jsem,  Já jsem.

v Boží přítomnosti a jsem vedená Boží laskavostí na zemi i na duchovní úrovni.

Jsem láska a přítomnost.

Děkuji za přítomnost Archanděla Gabriela

který mi neustále posílá informace,  kde a jak mám co vyřešit

proto všem světelným bytostem děkuji

a za Boží vedení děkuji a jsem vděčna Božímu soudu

a sama sobě také jsem vděčna, že dokážu vše toto přijímat.

Amen

Děkuji, děkuji, děkuji.

Co je MANTRA MODLITBA ?

Tyto Mantra modlitby jsou získané pouze Intuitivním písmem od Univerza z Božské svaté podstaty.

Je určená pro lidi, kteří chtějí něco ve svém životě změnit. To, co chtějí změnit, jsou životní směry nebo svůj přístup k životu. Ale nevědí jak vůbec začít. Tyto Mantra modlitby jsou určené pro lidí kteří si uvědomují, že bez jejich přičinění se nic nezmění. Proto dávám návod a pomoc pro lidi, jak zapracovat na sobě pomocí lásky.

Tyto Mantra modlitby slyší trubači andělů, kteří velice rádi svou světelnou melodií vysílají k Božské podstatě krásná slova Mantra modliteb. Moc se těší a s radostí vytrubují do celého vesmíru, že lidská bytost se hlásí ke svému směru.

Okamžitá pomoc přichází, andělé se schází a pomáhají překonávat veškeré potíže zemských či duchovních potíží. Čím častěji tuto Mantra modlitbu budete opakovat tím silněji tato energie bude pracovat. Vesmírná láska je všemocná. Přeji Vám mnoho lásky při opakování těchto Mantra modlitbiček. I když jsou tyto Mantra modlitby psané čistě na míru žadatele, určitě pomůže i Vám, pokud z hlubokého srdce chcete přijmout pomoc…

S láskou a úctou Vaše Zdena ezoterapeut