Etický kodex

  • K Intuitivnímu písmu a jeho výkladu přistupujte s důvěrou, úctou, respektem a dobrou vůli.
  • Nehodnotím klientovo chování, jednání ani jeho myšlenky.
  • Nehodnotím výklady, rady a práci ostatních esoterických poradců.
  • Při své práci chráním soukromí svých klientů.
  • Neposkytuji služby, které jsou v rozporu se zákonem nebo mohou ublížit jiným lidem.
  • Poznatky, které získáte při  výkladu Intuitivního písma či výklad z karet, nevyvyšujte nad názory jiných lidí.
  • Po ukončení sezení, vše zanechávám minulosti a Boží lásce.