15-ĎÁBEL

02.09.2010 13:37


15 – ĎÁBEL ve spojení s jinými kartami:

 • VĚŽ-falešná pýcha,jen zdánlivě dobrý vztah,
 • HVĚZDA-morální dilema-boj dobra a zla,vnitřní chaos,ochrana proti nebezpečí,
 • LUNA-nestálost a síla moci,
 • SLUNCE-sestup do hlubin,falešný pocit nesmrtelnosti a pýchy,
 • SOUD-city vyléčené rozumem,sestup do hlubin,
 • SVĚT-touha ovládat ostatní,vysoká hra,setkání s mocnou osobností.

Více zde: https://www.vykladvestby.com/news/a15-dabel/

14-STŘÍDMOST

02.09.2010 13:35


14 – STŘÍDMOST ve spojení s jinými kartami:

 • ĎÁBEL-pýcha,nepřátelství,nestřídmost,předstíraná harmonie,
 • VĚŽ-narušená rovnováha,jednostrannost,sebeklam,
 • HVĚZDA- dobré období,ochrana,pozitivní vlivy,
 • LUNA-nestálost citů,
 • SLUNCE-vyvážená aktivita,ideální spojení hmotného a duchovního,
 • SOUD-odvrácené nebezpečí,chápání souvislostí,
 • SVĚT-odolnost vůči lákávým nabídkám,dobré zdraví,vyřešení problému.

Více zde: https://www.vykladvestby.com/news/a14-stridmost/

12-VISELEC

02.09.2010 13:27


12 – VISELEC ve spojení s jinými kartami:

 • SMRT-hluboká vnitřní změna,náhlá mystická zkušenost,bezvědomí,
 • STŘÍDMOST-začátek nové cesty,
 • ĎÁBEL-temné vnitřní síly,černá magie,nebezpečí na cestě k zasvěcení,
 • VĚŽ-poznání skutečného stavu věcí,tak rozdílného od našich představ,zklamání a prohlédnutí,
 • HVĚZDA-hvězda v temnotách,vnitřní hlas,
 • LUNA-touha,melancholie,
 • SLUNCE-osvícení a obrat k lepšímu,
 • SOUD-neočekávané řešení,
 • SVĚT-vzestup,naplnění,pochopení, moudrost.

Více zde: https://www.vykladvestby.com/news/a12-viselec/