5 – VELEKNĚZ

08.08.2010 19:525

5 – VELEKNĚZ ve spojení s jinými kartami:

 • se ZAMILOVANÝM -důležité rozhodnutí,seznámení,
 • s KOČÁREM -důležitá cesta,překonaný neklid,
 • se SPRAVEDLNOSTI -přísnost,
 • s POUSTEVNÍKEM -hledání pravdy,
 • s KOLEM ŠTĚSTÍ-životní křizovatka,
 • se SÍLOU -pomoc zvenčí,
 • s VISELECEM -hluboké poznání,
 • se SMRTI -bolestivá změna,
 • se STŘÍDMOSTI -rozvaha,
 • s ĎÁBLEM -špatné rozhodnutí,
 • s VĚŽI -přerušení vztahu,ublížení,
 • s HVĚZDOU -poznání,
 • s LUNOU -nestálost,fantazie,
 • se SLUNCEM -bohatství,mimořádná šance,
 • se SOUDEM -úspěšné úsilí,
 • SVĚT-úspěch,nadhled

Více zde: http://www.vykladvestby.com/news/a5-veleknez/

Tags: No tags

Comments are closed.