2- VELEKNĚŽKA

05.08.2010 11:582

2 – VELEKNĚŽKA ve spojení s jinými kartami:
 

 • s CÍSAŘOVNOU -dokonalé ženství,vývoj,
 • s CÍSAŘEM -nerovný vztah,
 • s VELEKNĚZEM -duchovní soulad,uzdravení,
 • se ZAMILOVANÝM -skrytý milostní vztah,
 • s KOČÁREM -vnější harmonie,intelektuální ambice,
 • se SPRAVEDLNOSTI -spravedlivý soud,
 • s POUSTEVNÍKEM -moudrost,
 • s KOLEM ŠTĚSTÍ-osudová křižovatka,
 • se SÍLOU -dobré zdraví,zdroj energie,
 • s VISELCEM -ženská zrada,neschopnost problém vyřešit,
 • se SMRTI -předtucha,
 • se STŘÍDMOSTI -harmonická mysl,
 • s ĎÁBLEM -černé myšlenky,obtíže,svedení z cesty s trvalejšími následky,
 • s VĚŽÍ -touha po nedosažitelném,
 • s HVĚZDOU -intuice,
 • s LUNOU -neopětovaná láska,
 • se SLUNCEM -pohoda,
 • se SOUDEM -dobrá zpráva,
 • se SVĚTEM -triumf,naplnění

Více zde: https://www.vykladvestby.com/news/a2-veleknezka/

Tags: No tags

Comments are closed.